Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-4R7OvJf1Fli5Yqa_180x130-0.jpg'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-4R7OvJf1Fli5Yqa_180x130-0.jpg'
crop-4R7OvJf1Fli5Yqa_180x130-0.jpg
Około 400 osób rocznie jest pod ścisłą kontrolą policyjną. Policja jest przygotowana, by chronić ludzi przed Trynkiewiczem i Trynkiewicza przed ludźmi - mówi minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Konrad Piasecki: Jak potężne siły angażuje pan w operację Trynkiewicz?

Bartłomiej Sienkiewicz: Wystarczające.

Doniesienia o ponad dwudziestu policjantach i kilkunastu samochodach

Siły są wystarczające po to, żeby zapewnić to, czego się od policji oczekuje i co jest obowiązkiem policji, bo zwracam uwagę, że niezależnie od ustawy, niezależnie od sądów, niezależnie od problemów z wyrokiem policja na mocy ustawy o policji ma obowiązek zapewniać bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy może się pojawić zagrożenie i będzie to robić.

Pytanie na ile to jest sytuacja szczególna, nadzwyczajna, a ilu takich Trynkiewiczów czy para-Trynkiewiczów już wyszło i jest pod policyjną kontrolą?

Panie redaktorze, około 400 osób rocznie jest pod policyjną ścisłą kontrolą...

400 niebezpiecznych przestępców...

400 ludzi, którzy są albo świadkami koronnymi, grozi im śmierć, albo ludzi, których trzeba szczególnie ochraniać, albo ludzi, którzy mogą stanowić szczególne niebezpieczeństwo i przez lata w policji jest rozbudowany system nadzoru i uwagi skierowanej w stronę takich ludzi...

Czyli operacja Trynkiewicz nie będzie niczym nadzwyczajnym w dziejach polskiej policji...

Polska policja ma w tej sprawie doświadczenie. Oczywiście, że tu mamy do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem, symbolicznym dla opinii publicznej, dlatego to troszeczkę inaczej wygląda niż w takich normalnych warunkach, natomiast to nie jest operacja, której się policja musiałaby uczyć od początku.

Skupiacie się na ochronie Trynkiewicza przed światem, czy świata przed Trynkiewiczem?

Nad jednym i drugim, ponieważ istnieją bardzo poważne przesłanki, że życie i zdrowie tego pana może być zagrożone.

A przesłanki oparte na czym? Czy na jakichś groźbach kierowanych pod jego adresem?

To tak, jak zwykle bywa w policyjnej pracy - takie informacje policja ma swoimi metodami możliwość zdobycia i wygląda na to, że i przed jednym, i przed drugim... Nie jest mają sprawą oceniać, jakim zagrożeniem jest pan Trynkiewicz. O tym sąd będzie dzisiaj decydował, czy jutro. Natomiast faktem jest, że policja musi być przygotowana na obie ewentualności i na obie jest przygotowana. (...)

Źródło: rmf24.pl

Foto: Wikimedia Commons


bg Image