Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-R3NeJY1n2ydYKU1_180x130-0.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-R3NeJY1n2ydYKU1_180x130-0.png'
crop-R3NeJY1n2ydYKU1_180x130-0.png
Cieszy nas, że Elektrownia Opole będzie miała dwa nowoczesne bloki, o dużej sprawności energetycznej, które są Polsce bardzo potrzebne - mówi przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki Andrzej Czerwiński.

"Parlamentarna Komisja Nadzwyczajna ds. Energetyki i Surowców Energetycznych poprosiła zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej o wyjaśnienia dotyczące budowy dwóch bloków opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole.

Jest Pan nimi usatysfakcjonowany?

Posłowie chcieli poznać wszystkie argumenty przemawiające za realizacją tej gigantycznej inwestycji i kierowany przez Marka Woszczyka zarząd spółki spełnił nasze oczekiwania. Cieszy nas, że Elektrownia Opole będzie miała dwa nowoczesne bloki, opalane węglem kamiennym, o dużej sprawności energetycznej, które są Polsce bardzo potrzebne ze względu na sprawne funkcjonowanie krajowego systemu energetycznego.

Jakie jeszcze inne argumenty przemawiają za realizacją tej inwestycji?

Przedstawiciele zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej zapewnili nas, że decyzja o przystąpieniu do budowy została poprzedzona wnikliwymi analizami wszelkich uwarunkowań prawno-regulacyjnych i ekonomicznych, w których będzie realizowana ta inwestycja. Na pozytywną decyzję wpłynęła też poprawa otoczenia regulacyjnego energetyki w Polsce i to, że państwo ogranicza ryzyko inwestowania w tym sektorze. Jednym z efektów tych działań było m.in. podpisanie korzystnej umowy z Kompanią Węglową, która będzie dostawcą paliwa dla nowych bloków po cenach konkurencyjnych.

Posłowie interesowali się też kondycją finansową uczestników konsorcjum.

Dobór partnerów do realizacji tej inwestycji jest wyłączną sprawą inwestora. Dla nas najważniejsza była opinia prezesa, że konsorcjum firm budowlanych: Rafako, Polimex- Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z międzynarodowym koncernem Alstom Power, podoła wyzwaniu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że zakończenie prac i oddanie do użytkowania bloku numer 5 nastąpi w trzecim kwartale 2018 r., a bloku numer 6 w pierwszym kwartale 2019 r. Komisja będzie monitorowała przebieg procesu inwestycyjnego, ale rolą parlamentu jest stworzenie spółkom stabilnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej i wprowadzania takich regulacji, które zapewnią wszystkim powszechny i atrakcyjny cenowo dostęp do energii."

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna Liderzy Innowacyjności", Nr 35 (3676 W2), str. 1


bg Image