szczerba.png

"Konstytucja jest najwyższym prawem rzeczpospolitej, mamy tymczasem przez cały czas do czynienia z nielegalnymi działaniami dotyczącymi Sądu Najwyższego. Polska podpisując traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej zobowiązała się m.in. do niezawisłego sądownictwa" - mówił na antenie Polskiego Radia poseł Michał Szczerba.

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś kontynuować rozpoczęte w zeszły czwartek posiedzenie w sprawie kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Rada zajmie się obsadą dwóch izb: nowo powstałej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w której do obsadzenia jest 20 miejsc oraz Izby Cywilnej, w której jest 7 wakatów. O reformie sądownictwa mówił w Polskim Radiu 24 poseł Michał Szczerba.

Pierwsza część posiedzenia KRS, która odbyła się w czwartek i piątek poświęcona została obsadzie stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej oraz w Izbie Karnej SN. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Rada zarekomendowała ponadto do Izby Karnej jednego sędziego, o powołanie którego wystąpi do prezydenta.

W rozmowie z Grzegorzem Jankowskim Michał Szczerba odniósł się do trwającego sporu wokół reformy sądownictwa.

- Konstytucja jest najwyższym prawem rzeczpospolitej, mamy tymczasem przez cały czas do czynienia z nielegalnymi działaniami dotyczącymi Sądu Najwyższego. Nominaci PiS i Kukiz’15 w Krajowej Radzie Sądownictwa wybierają, zapewne według zaleceń ministra sprawiedliwości, kolejnych kandydatów. Cała ta procedura może być nielegalna, zastrzeżenia ma do niej Komisja Europejska. Również Sąd Najwyższy skierował pytania w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polska podpisując traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej zobowiązała się m.in. do niezawisłego sądownictwa. Obecnie mamy sytuację, w której z jednej strony sędziowie zgodnie z konstytucją są nieusuwalni, a jednocześnie przez majstrowanie z wiekiem przejścia w stan spoczynku PiS-owska władza próbuje pozbyć się części sędziów, żeby obsadzić stanowiska koleżankami i kolegami Ziobry, prokuratorami oddelegowanymi do tego by zajmować się choćby Izbą Dyscyplinarną. Sądy polskie są również sądami Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest naszym Trybunałem – podkreślał poseł.

Źródło: polskieradio.pl


bg Image