rosati.png

"Jeśli – mimo wątpliwości – decyzja o utworzeniu odrębnego budżetu dla strefy euro zostanie podjęta, stworzy ona poważne zagrożenie dla politycznej spójności UE” – powiedział eurodeputowany Dariusz Rosati w „Rzeczpospolitej”.

Europoseł podkreślił, że „utworzenie odrębnego budżetu strefy euro musiałoby się dokonać kosztem ograniczenia obecnego budżetu całej UE”, ponieważ „zwiększona solidarność finansowa w ramach strefy euro spowodowałaby nieuchronnie ograniczenie solidarności finansowej z państwami nienależącymi do Eurolandu”. Dariusz Rosati zwrócił uwagę, że ta sytuacja mogłaby skutkować podziałem na „dwie grupy krajów: państwa strefy euro korzystałyby w znacznie większym zakresie z unijnej solidarności finansowej niż pozostałe kraje członkowskie UE”. Efektem tego może być poważne osłabienie wewnętrznej spójności Unii Europejskiej. Jeśli nie zostanie zagwarantowana dyscyplina fiskalna „wspólny budżet sprowadzi się do wyrzucania pieniędzy w błoto” - tłumaczył eurodeputowany.

Źródło: rp.pl


bg Image