buzek2.png

- Teraz czas na takie inwestycje, które w przyszłości zapewnią samorządom dochody, np. z podatków, gdy fundusze UE nie będą do nas płynęły tak szerokim strumieniem jak obecnie - zwrócił uwagę poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE.

- Dotychczas, zgodnie z polityką spójności, unijne wsparcie wykorzystywaliśmy przede wszystkim na wyrównywanie szans i nadrabianie zaległości wobec bardziej rozwiniętych regionów - wyjaśnił Jerzy Buzek. Polityk podkreślił, że "teraz trzeba myśleć o tym, jak tę infrastrukturę utrzymać, za co remontować za kilka lat, bo Unia na to pieniędzy nie da". - Dziś każda inwestycja musi przynosić konkretne korzyści na lata - dodał.

- Samorządy to istota demokracji, co przez 25 lat mieliśmy okazję doświadczyć w praktyce. Jednak wciąż brakuje mi jednej z podstaw samorządności – wystarczającej partycypacji społecznej. Obywatele powinni mieć większy wpływ na kierunki rozwoju ich własnej gminy - wskazał.

Źródło: rp.pl


bg Image