boni.png

"Potrzebny jest prawdziwy zapłon i klimat sprzyjający innowacyjności. To nie tylko nakłady, a nawet nie głównie nakłady publiczne. To wyzwolenie energii w firmach, by finansowały opłacalną innowacyjność. To nowi odbiorcy kreatywnych produktów i usług. To cały ekosystem, w którym spotykają się: kapitał otwarty na ryzyko, wariackie pomysły, wydajni pracownicy, nowe technologie, uczelnie i to coś - ten styl życia, który generuje wartość dodaną w modelach biznesowych. Takiemu stylowi życia potrzebna jest wolność, otwartość wzorców kulturowych, lokalna i globalna tożsamość zarazem" - pisze w "Gazecie Wyborczej" Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni.

Źródło: wyborcza.pl


bg Image