biernacki.png

"Decyzję o odwołaniu z zajmowanego stanowiska szefa Centrum powinien wydać Antoni Macierewicz jako obecny minister obrony narodowej, po uzgodnieniu tego ze swoim słowackim odpowiednikiem, ponieważ Centrum Kontrwywiadu NATO nie jest strukturą SKW. Gdyby Krzysztof Dusza uznał cofnięcie delegacji przygotowane przez Bączka, mógłby się narazić na zarzut porzucenia stanowiska, a wtedy nawet na odpowiedzialność karną" - ocenił poseł Marek Biernacki.

Źródło: rp.pl

 


bg Image