sonik_pap.png

Imigracyjna fala zaczęła się już 10 lat temu, ale UE nie przygotowała się na te wydarzenia. Polska powinna stanowczo wytknąć Unii ten bardzo niewygodny fakt, bo teraz 28 państw ma naprawdę poważny problem - powiedział Bogusław Sonik. Zdaniem polityka PO po wyborach Andrzej Duda mógłby przyjąć funkcję "arbitra" w partyjnej rozgrywce, ale jak jednak przyznał, jest to "szalenie trudne zadanie".

Przemysław Henzel: Panie Pośle, przez 10 lat był Pan eurodeputowanym PO w Parlamencie Europejskim. W 2014 roku nie został Pan jednak wybrany na kolejną kadencję. Otrzymał Pan wtedy miejsce nr 3 na liście wyborczej. Zdobył Pan jednak mandat radnego sejmiku województwa małopolskiego. Teraz startuje Pan w wyborach do Sejmu. Czy wierzy Pan, że w ten sposób może się Panu udać "comeback" do wielkiej polityki - tym razem w Polsce?

Bogusław Sonik: PO znajduje się teraz w opałach, więc nie ma takiej korzystnej sytuacji jak cztery lata temu, gdy w Krakowie PO zdobyła osiem mandatów. Każdy polityk jest w pewien sposób skazany na ryzyko. Startowałem w kilku kampaniach, w których wgrałem, a rok temu kandydując do sejmiku, uzyskałem najlepszy wynik w Małopolsce. Teraz postanowiłem podjąć ryzyko kolejny raz pomimo dość odległego, szóstego miejsca na liście wyborczej. Nawiążę przy tym do debaty o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Chciałbym zauważyć, że również obecna ordynacja wyborcza daje pewną możliwość wybrania konkretnego kandydata z konkretnej partii. Miejsce na liście nie jest determinujące. Dla mnie kluczowe są spotkania z wyborcami w terenie i często słyszę, że ludzie chcą w tych wyborach głosować na konkretnego człowieka, a szyld partyjny staje się mniej ważny.

Legitymuje się Pan długą karierą polityczną, ale w przypadku wyborczego sukcesu byłby to dla Pana debiut w polskim Sejmie. Nie sprawował Pan wcześniej mandatu posła.

Tak. Pierwsze lata po upadku komunizmu spędziłem w Paryżu jako dyplomata, dopiero później startowałem w wyborach do sejmiku, a następnie do Parlamentu Europejskiego. Moje doświadczenia polityczne oraz doświadczenia w życiu zawodowym, dają mi bardzo ciekawą perspektywę, którą chciałbym wykorzystać w pracy w Sejmie. Naturalnie, jeżeli zostanę wybrany posłem.

Mieszkał Pan we Francji, później pracował Pan na forum Unii Europejskiej, teraz jest Pan radnym. Jakie doświadczenia z polityki europejskiej i lokalnej chciałby Pan wykorzystać w Sejmie?

Polityka europejska różni się od polityki w Polsce tym, że w Europie nie ma aż takiego natężenia emocji. Tam jest merytoryczny i rzeczowy spór o kształt życia społeczno-politycznego. Na Zachodzie parlamentarzyści cieszą się większym autorytetem, co wynika ze sposobu funkcjonowania instytucji parlamentarnych, które są zbudowane tak, by w jak największym stopniu reagować na najbardziej aktualne problemy obywateli. Odbywa się to nie tylko w sposób ustawowy, ale także poprzez regularne wydawanie najważniejszych raportów posłów dotyczących spraw ważnych z punktu widzenia obywatela. Jako przykład wymienię raport, po który ostatnio sięgnąłem, przygotowany przez senatora z Francji, a poświęcony wpływowi linii wysokiego napięcia na ludzkie zdrowie.

Jakimi obszarami polityki chciałby się Pan zająć, gdyby dostał się Pan do Sejmu?

Przede wszystkim chciałbym pozostać wierny temu, co robiłem w Parlamencie Europejskim, gdzie byłem wiceprzewodniczącym komisji ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Na pewno chciałbym zajmować się kwestią ochrony środowiska, ponieważ największe partie w Polsce kompletnie tej problematyki nie doceniają, co widać po ich programach i reaktywnych działaniach. Tymczasem warto zwłaszcza zająć się wpływem stanu środowiska na gospodarkę. I nie chodzi o utrudnianie życia przedsiębiorcom, przeciwnie - chodzi o lepsze życie Polaków i lepszą konkurencyjność polskich firm. Poza tym bliskie mi są kwestie związane z kulturą. Ostatecznie stworzyłem Biuro Festiwalowe i Program Kraków 2000 - Europejska Stolica Kultury.

Rok temu, gdy nie uzyskał Pan mandatu europosła, powiedział Pan, że "Platforma zapłaciła cenę za rządzenie krajem, a część wyborców się od nas odwróciła". Obecne sondaże pokazują, że ten trend trwa nadal - jeśli chodzi o forum krajowe.

Tak niestety jest, mam tego świadomość i mówi mi o tym wielu wyborców. Jestem jednak nastawiony konserwatywnie do życia i nie chcę odwracać się plecami do Platformy Obywatelskiej teraz, gdy pogarsza się jej sondażowa pozycja. Co więcej, uważam, że od czasu, gdy urząd premiera objęła Ewa Kopacz, zaczęło się mówić o realnych problemach Polaków i rozpoczęły się próby ich rozwiązywania. To już przestała być ideologia "ciepłej wody w krainie" - to była realna działalność ustawowa, której celem jest ułatwienie życia obywateli. Czas był jednak dość krótki i trudno z takim przekazem było zmienić obraz poprzednich lat rządów; tym niemniej ja nie tracę nadziei.

Sondaże wyborcze dają zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych, a debata Beaty Szydło i Ewy Kopacz, zdaniem ekspertów, zakończyła się remisem. Zdaniem niektórych politologów, PO błędnie odczytała emocje społeczne; ich zdaniem, wyborcy chcą zmiany w stylu rządzenia. Notowania rządu podcięła jednak np. afera taśmowa, a PO w ostatnich tygodniach kampanii powróciła jedynie do znanej sprzed lat taktyki straszenia PiS-em.

Takie oceny są trafne, ale z drugiej strony trudno jest przekonać obywateli, że partia, która rządzi już osiem lat, utrzyma nadal wysoki poziom poparcia - nawet jeśli składa ciekawe obietnice. Na obecnym rządzie cieniem położyły się wcześniejsze afery i związany z tym negatywny wizerunek. Widocznie sztab wyborczy postawił na finiszu kampanii na walkę wizerunkową, bo uznał, że Platformie, poprzez merytoryczną prezentację programu, trudniej będzie osiągnąć dobry wynik w skali kraju. Jestem jednak zdania, że w obecnej kampanii zbyt mało wykorzystywano innych ciekawych polityków PO, chociażby ministrów, którzy mają realne osiągnięcia w swoich resortach. Platforma ma też wielu interesujących polityków regionalnych i samorządowych.

W swoim programie wyborczym proponuje Pan zmiany w pracy posłów, rozwój ich wiedzy czy publikowanie raportów z ich działalności. Czy, Pana zdaniem, ten powrót do etosu pracy posła oraz rozwój ich kompetencji mogłyby być dobrym sposobem, by zapobiec np. kompromitującym wpadkom, jakie zdarzają się polskim parlamentarzystom - także na arenie międzynarodowej?

Tak uważam, ale to tylko jeden z elementów podnoszenia poziomu wiedzy posłów. Musimy postawić także na jakość stanowienia prawa. W Parlamencie Europejskim, zanim dojdzie do przyjęcia uchwały czy dyrektywy, odbywają się wysłuchania publiczne, są przygotowywane raporty na dany temat. Tak było np. z moim raportem na temat gazu łupkowego czyli z "Raportem Sonika". Zanim przyjęto rozporządzenie, powstał raport, na podstawie którego odbyła się dyskusja różnych grup politycznych  Tak powinna wyglądać praca Sejmu.

Pieniądze klubowe powinny być w dużej części przeznaczane na organizowanie wysłuchań i dyskusji z udziałem ekspertów. Taka praktyka ma wiele zalet, z których najważniejsze to poszerzanie horyzontów i zasobu wiedzy posłów, ale jest to także możliwość wyłonienia posłów najbardziej erudycyjnych, najciekawszych mówców.

A co z polityką energetyczną Polski? Krzyżuje się tu kilka kwestii takich jak pozycja węgla w miksie energetycznym, sytuacja kopalń, prace nad unią energetyczną w Unii Europejskiej, czy unijna polityka klimatyczna, która może uderzyć w gospodarcze interesy Polski.

Od 11 lat jasne jest, że Unia stawia na odnawialne źródła energii i mniejsze zużycie paliw kopalnych w energetyce. Polska nie może cały czas zderzać się ze ścianą; powinniśmy przyjąć do wiadomości, że założenia tej polityki się nie zmienią i powinniśmy się do tego zacząć przystosowywać w pewnych sferach, zwiększając aktywność w tej kwestii. W każdym mieście wojewódzkim należałoby otworzyć centra informacji energetycznej dla obywateli, bo w tej chwili panuje prawdziwy chaos - ludzie nie wiedzą np. czy mogą palić tym węglem i czy będą to mogli jeszcze robić.

W dużej mierze musimy utrzymać nasz węgiel, ale poprzez jego zorganizowane spalanie w ciepłownictwie przemysłowym. Węgiel pozostanie nadal istotny, ale kwestią będzie jego jakość, sposób spalania i oszczędność ciepła.

Co z elektrowniami atomowymi? Wydaje się, że w ostatnim czasie prace nad nimi uległy wyhamowaniu.

Jedna elektrownia atomowa wpłynie na polską energetykę w niewielkim tylko stopniu, choć będzie ona bardzo ważna ze względów strategicznych, podobnie jak ważny jest Gazoport. To jednak dopiero pierwszy krok w przechodzeniu Polski na większą ilość źródeł energii, tak by wzmacniać stopniowo niezależność energetyczną naszego kraju.

Obiektem krytyki ze strony opozycji jest nie tylko polityka wewnętrzna rządu PO, ale także obszar polityki zagranicznej. W kampanii wyborczej najmocniej eksponowany jest obecnie temat kryzysu imigracyjnego w Europie i jego możliwy wpływ na Polskę. Jak, Pańskim zdaniem, w tej skomplikowanej sytuacji powinien zachować się polski rząd?

Moim zdaniem Polska powinna stanowczo wytknąć instytucjom Unii Europejskiej bardzo niewygodny fakt polegający na tym, że kompletnie nie przygotowały się one na wydarzenia, które były do przewidzenia. Przecież imigracyjna fala zaczęła się już 10 lat temu, już wtedy pontony lądowały na Lampedusie. Wtedy jednak większość imigrantów była zatrzymywana w Libii przez rząd płka Kaddafiego. Włosi proponowali, by utworzyć hot-spoty i w nich ustalać, kto jest uchodźcą politycznym, dzięki czemu mógłby uzyskać azyl, ale włoskiego premiera okrzyknięto wtedy "faszystą".

Dzisiaj Unia nie może pozwolić sobie na to, by pokazać, że nie chroni swoich granic. Fakt, że Bruksela nie podjęła się stworzenia wspólnej polityki ochrony granic, jest strzeleniem sobie w kolano. 28 państw członkowskich ma teraz naprawdę poważny problem. Tak czy owak dla uchodźców przybywających do Europy warunkiem powinno być zobowiązanie do przestrzeganie republikańskiego prawa, obowiązującego w danym kraju. (…)

Cała rozmowa: onet.pl

foto: pap


bg Image