Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/wmediach/budka.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/wmediach/budka.png'
budka.png

Sędziowie chcą przepisów klarownych, niebudzących wątpliwości, ale zarazem odpowiadających na wszystko. A tak się nie da - mówi Minister Borys Budka, minister sprawiedliwości.

Trzy kluczowe projekty Ministra Borysa Budki to…

Po pierwsze: przeprowadzenie przez parlament projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To zadanie najważniejsze. Po drugie: dokończenie reformy kodeksu postępowania cywilnego tak, aby usprawnić postępowania sądowe. I wreszcie, po trzecie: muszę się zmierzyć z problemem związanym z obsługą administracyjną sądów. Bez wątpienia należy ją poprawić między innymi przez sprawniejsze prowadzenie przez sądy korespondencji z obywatelami, czy rozwój elektronicznego potwierdzenia odbioru.

Żadnych nowych projektów nie planuje Pan rozpoczynać?

Jestem realistą. Wiem, że jest mało czasu. Zostawiam to sobie na następną kadencję.

Skoro najważniejszy jest rozwój nieodpłatnej pomocy prawnej, to czy nie wydaje się Panu, że dyskusja o projekcie ustawy podążyła w złym kierunku? Nawet jego zwolennicy mówią przede wszystkim o pieniądzach, punktach za udzielone porady, o tym, że to się opłaci bądź nie prawnikom. Czy nie jest tak, że powinniśmy mówić o potrzebach obywateli, a mówimy o wynagradzaniu adwokatów czy radców prawnych?

System nieodpłatnej pomocy prawnej jest tworzony właśnie dla obywateli. Szkoda, że niektórzy o tym zapominają i zamiast dyskutować o tym, w jaki sposób zapewnić ochronę potrzebującym Polakom, skupiają się na tym, kto ma pomoc świadczyć i na jakich warunkach. To, rzecz jasna, też element projektu, ale jednak drugorzędny. Wiele kancelarii już dziś udziela porad prawnych pro bono. Uważam, że rozmowa o pieniądzach rzeczywiście powinna zejść na dalszy plan. Liczę na to, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, posłowie skupią się nie na technicznych kwestiach, lecz na możliwie najszerszym udostępnieniu przedsądowej pomocy prawnej wszystkim potrzebującym. (…)

Cała rozmowa: prawo.gazetaprawna.pl


bg Image