grabarczyk.png

Przez część strajku byłem szefem służby porządkowej. Wchodziłem także w skład komitetu strajkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - mówi minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Rz: Studia były dla pana czasem buntu?

Cezary Grabarczyk: Nie chodziło o bunt, raczej o obywatelskie nieposłuszeństwo. Strajk w stoczni i powstanie „Solidarności" przyspieszyły dojrzewanie społeczne mojego pokolenia. Festiwal „Solidarności" miał wielki wpływ na uczelnie i samych studentów. Ten okres na Uniwersytecie Łódzkim był wyjątkowy. Od jesieni 1980 roku, gdy tworzyliśmy Niezależne Zrzeszenie Studentów, przez formułowanie postulatów w zespole programowym NZS (domagaliśmy się między innymi legalizacji naszej organizacji) po strajki studenckie w 1981 roku.

Na czym one polegały?

Okupowaliśmy budynki uczelni. Byliśmy dobrze zorganizowani, podzieleni na sekcje - od zaopatrzeniowej po kulturalną.

Pan w jakiej był?

Przez część strajku byłem szefem służby porządkowej. Wchodziłem także w skład komitetu strajkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Czyli odpowiadał pan za dyscyplinę?

Gasiłem światło podczas ciszy nocnej. Ten pierwszy strajk był jeszcze w miarę spokojny. Sytuacja stała się groźniejsza tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Okupowaliśmy wydział prawa od 14 doc 15 grudnia. Około godziny szesnastej drugiego dnia strajku rozpoczął się atak ZOMO. Część studentów za namową pani dziekan i biskupa opuściła wydział. Część z nas jednak została. Pamiętam, że wiązałem na wahadłowych drzwiach wejściowych węzeł żeglarski na takim grubym wężu strażackim, który potem przywiązałem jeszcze do filarów wewnątrz budynku. To oczywiście nie mogło na długo powstrzymać zomowców. Prześlizgnęliśmy się do drugiej części budynku, tarasując wąskie przejście krzesłami. zanim zomowcy przedostali się naszym śladem, dotarliśmy do rektoratu. Pracownicy naukowi schowali nas w sali podstawowej organizacji partyjnej. (...)"

Cała rozmowa: "Rzeczpospolita" Nr 4(10033), str. I2


bg Image