schetyna3.png

Koncepcja polityczna „Kultury” paryskiej, w tym budowy stosunków z niepodległymi sąsiadami na Wschodzie, była idealistyczna, ale nie utopijna – powiedział minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna w przemówieniu wygłoszonym podczas gali wręczenia Nagrody Giedroycia.

Szanowni Państwo,

Zacznę od refleksji osobistej. Pod koniec lat 80. pisałem pracę magisterską na wydziale historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybrałem temat – kwestia żydowska w myśli środowiska młodych konserwatystów przed II wojną światową. Jednym z jego filarów była redakcja pisma „Bunt młodych", które Jerzy Giedroyć stworzył i kierował nim przed II wojną światową. Wiedziałem, że nie sposób napisać nic na ten temat bez bezpośredniej rozmowy z Redaktorem Giedroyciem. Po długich staraniach udało mi się umówić z nim na spotkanie podczas pobytu w Paryżu. Pod koniec trwania PRL nie było to łatwe, ale było to już możliwe. Pamiętam drżenie nóg, z którym szedłem ze stacji kolejki podmiejskiej na avenue de Poissy 91 w Maisons-Laffitte, gdzie mieściła się „Kultura" paryska. Nigdy nie zapomnę otwarcia furtki i drzwi do domu, który otaczała legenda.

Polską politykę wschodnią chciałbym zdefiniować jako realistyczną

Przyjął mnie człowiek dojrzały, ale w znakomitej formie. Siedzieliśmy na zimowej werandzie, Redaktor palił papierosa za papierosem, mrużył oczy, usiłując sobie przypomnieć sprawy i osoby, o które pytam. – O tym najlepiej wiedziałby X – rzucał co jakiś czas Giedroyć. Nieśmiało zwróciłem uwagę, że większość osób, które wymienia, już nie żyje. – Rzeczywiście... - przyznawał Giedroyć. Rozmowa z Redaktorem była fascynującą podróżą do świata, którego już nie ma. Nie zapomnę tego spotkania do końca życia.

Ważniejsze jednak, że dzieło, które stworzył Giedroyć wciąż żyje, choć „Kultura" paryska nie ukazuje się już od 14 lat. Na czym polega to dzieło? Trafnie charakteryzuje to pisarz i badacz historii „Kultury" paryskiej Wojciech Karpiński. „Redaktor wraz z grupą skupionych wokół niego ludzi chcieli, by powstał kanon swobodnej i sensownej myśli. Pragnęli utrwalić silny nurt polszczyzny, który pomagałby w budowie swobodnego polskiego domu, swobodnej przestrzeni duchowej polskiej, europejskiej, ludzkiej".

Obowiązkowa lekcja

Dla mojego pokolenia – ale także wcześniejszych i jestem przekonany również pokoleń następnych – Giedroyć stworzył uniwersalny model polskości nowoczesnej, otwartej, wolnej od megalomanii, kompleksów i stereotypów historycznych. Model, który był absolutnie prekursorski nie tylko wobec totalitarnej rzeczywistości w jakiej tkwiła Polska po II wojnie światowej, ale także może być inspiracją i wzbogacać wartości, które chcielibyśmy pielęgnować dziś, nie tylko w naszym kraju, ale także w ramach zjednoczonej Europy. Europy nie tylko w granicach obecnej Unii Europejskiej, ale szerzej z uwzględnieniem krajów, które w Europie bezsprzecznie leżą, są jej duchową i kulturalną częścią, ale często nie z własnej woli nigdy nie miały szansy dokonać wolnego wyboru, gdzie ma być ich miejsce i przyszłość. Jak dramatyczne są to wybory i jak wielką trzeba niekiedy płacić za nie cenę, widzimy doskonale na przykładzie Ukrainy, zwłaszcza wypadków z ostatnich miesięcy, które powinny być dla nas, członków Unii Europejskiej obowiązkową lekcją. Nie możemy być i nie jesteśmy wobec niej obojętni.

Koncepcja polityczna „Kultury" paryskiej, w tym budowy stosunków z niepodległymi sąsiadami na Wschodzie, była idealistyczna, ale nie utopijna. Sam Giedroyć uwielbiał podkreślać, że jest politycznym realistą. Tak samo chciałbym zdefiniować polską politykę zagraniczną pod moim kierownictwem – w tym politykę wschodnią.

Właśnie ta część myśli Giedroycia dotycząca naszych wschodnich sąsiadów wydaje się być najważniejszą i najbardziej aktualną z punktu widzenia polskiej racji stanu. Dlatego na niej chciałbym się skupić przez chwilę. To nie było popularne przyznać na łamach pisma dystrybuowanego głównie wśród emigrantów z Polski o przedwojennych granicach, że należy bezwzględnie zrzec się wszelkich pretensji do Wilna i Lwowa. Giedroyć zapłacił za to spadkiem liczby prenumeratorów „Kultury" w latach 50. Czas jednak pokazał, że miał absolutną rację i dziś nikt przy zdrowych zmysłach nie zakwestionuje tych słów. Stały się one fundamentem naszego myślenia o stosunkach z Ukrainą, Białorusią, Litwą, ale także Rosją, którą Giedroyć oceniał krytycznie, ale marzył, by kiedyś Polska miała z nią normalne, rzeczowe stosunki. To zadanie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane mimo polskiej gotowości w tej sprawie, ale wierzę, że długofalowo nie wszystko jest stracone. W niektórych kwestiach potrzebna jest strategiczna cierpliwość i wiara, którą przez kilkadziesiąt lat miał sam Giedroyć i jego najbliżsi współpracownicy. (...)

Całe przemówienie: rp.pl


bg Image