crop-KJH20Z9BL8oK83c_180x130-0.png

Prawie 900 mln zł, jakie mamy do wykorzystania do 2020 roku, pozwoli stworzyć mechanizmy, dzięki którym obywatele i przedsiębiorcy będą mieli łatwiejszy dostęp do Temidy – pisze odchodzący minister sprawiedliwości Marek Biernacki.

Przez ostatni rok intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem projektów związanych ze „Strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości". Uporządkowaliśmy listę projektów i przyjęliśmy nowe zasady zarządzania nimi, a także wypracowaliśmy cele strategiczne i konkretne zadania na nową perspektywę finansową UE. Włożyliśmy w to wiele pracy, której efekty – choć doceniane przez wąskie grono ekspertów – do tej pory nie były tak widoczne.  Teraz jednak przychodzi czas żniw.

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie pełniło funkcję instytucji pośredniczącej przy wydatkowaniu 250 mln złotych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. To ważna zmiana, gdyż dotychczas resort tylko konsultował proces wydawania środków unijnych. Dodając do tego środki do wykorzystania w ramach innych programów operacyjnych, wymiar sprawiedliwości może liczyć na prawie 900 mln zł na realizację projektów w latach 2014–2020.

W lutym tego roku przyjęliśmy „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości", której zasadniczym celem jest  budowa zaufania do instytucji przestrzeni sprawiedliwości i realizacji praw obywatelskich. (...)

Źródło: rp.pl
Foto: PAP


bg Image