crop-uWmia19nYtkGx4v_180x130-0.png

Wprowadzenie nowych przepisów doprowadzi do tego, że zwiększy się liczba kancelarii komorniczych. Usprawni to prowadzenie postępowań egzekucyjnych - mówi posłanka Ligia Krajewska o nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

"Ustawa ma doprowadzić do poprawy efektywności komorników, a przede wszystkim – do zwiększenia skuteczności ich działań w ściąganiu zaległości od dłużników. W praktyce zaproponowane rozwiązania korzystne będą również dla wierzycieli.

Obecne przepisy, dające dużą możliwość wyboru komornika, doprowadziły do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych. Obecnie większość spraw trafia do kancelarii dużych, do których obecnie należy ponad 80 proc. rynku. Tracą na tym kancelarie małe, często bardziej sprawne i skuteczne. Wprowadzenie zmian byłoby też odpowiedzią na obserwowane obecnie negatywne zjawisko spadku efektywności egzekucji w miarę wzrostu wpływu spraw do kancelarii komorniczej. W największych, z wpływem powyżej 5 tys. spraw rocznie, niestety ta skuteczność wynosi zaledwie kilkanaście procent.

Liczymy na to, że wprowadzenie nowych przepisów doprowadzi do tego, że zwiększy się liczba kancelarii komorniczych. W Polsce ich liczba jest ich znacznie mniejsza niż w krajach UE, gdzie jeden komornik najczęściej przypada na 20–25 tys. mieszkańców. U nas – jeden na 30 tys.

Po zmianach kancelarie z wpływem od 2001 spraw do 5000 spraw rocznie, aby móc przyjmować sprawy spoza rewiru – będą musiały wykazać się odpowiednią skutecznością, na poziomie powyżej 35 proc. Dodatkowo będą musiały spełnić obowiązujące także dziś wymogi zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu. Dla kancelarii z wpływem powyżej 5000 spraw próg skuteczności ustalony będzie na poziomie co najmniej 40 proc. Kancelarie, które nie spełniają warunków, – nie zajmą się sprawą. Dla wierzycieli będzie oznaczać to ułatwienie w wyborze – bo poznają skuteczność kancelarii.

Wprowadzone zmiany będą korzystne dla kancelarii z małą liczbą spraw lub komorników, którzy dopiero co zaczynają działalność egzekucyjną. Oznacza to dla nich faktyczną liberalizację w zakresie możliwości przyjmowania spraw spoza rewiru. Ułatwi to start nowo powołanym komornikom. Byłby to zatem także element dalszej deregulacji dostępu do zawodu."

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", Nr 130 (3771 W2), str.C2


bg Image