crop-DSMJ1nRK67Kd89v_180x130-0.png

"Tak jak można myśleć strategicznie o wpływaniu na zmiany potencjału demograficznego, gospodarczego czy technologicznego, tak można modelować również potencjał terytorium" - pisze senator Janusz Sepioł, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

"Kluczowe czynniki siły, jakie analizuje się w rozważaniach geopolitycznych, to potencjał demograficzny, potencjał terytorium, wreszcie potencjał kapitału, wiedzy i technologii. Analiza terytorium ma z reguły charakter ilościowy i ściśle geograficzny: liczy się powierzchnia, przydatność rolnicza, zasoby naturalne, a także kształt – istotny z punktu widzenia militarnego.

Jestem przekonany, że tak jak można myśleć strategicznie o wpływaniu na zmiany potencjału demograficznego i właściwą polityką zwiększać potencjał gospodarczy czy technologiczny, tak można modelować również potencjał terytorium. Jak każdy inny może on być przedmiotem strategicznego namysłu i odrębnej polityki - choć zawsze mamy tu na myśli polityke długookresową.

Pytanie zatem brzmi: czy i jak można podnieść potencjał swojego terytorium odpowiednią polityką, przede wszystkim planowym zagospodarowaniem przestrzennym?

Nie budzi chyba wątpliwości, że potencjał terytorium rośnie, gdy następuje racjonalizacja kosztów jego użytkowania, czyli optymalizacja kosztów budowy i utrzymania jego infrastruktury. (...)"

Cały artykuł: "Rzeczpospolita", Nr 130 (9857), str. N4


bg Image