crop-1jvHBB6wHr7FlRk_180x130-0.png

Wydaje mi się, że to powinien być pochówek z wojskowym ceremoniałem. Na to Jaruzelski zasługuje i tyle wystarczy - mówi senator Jan Rulewski.

"Super Express": - Zmarł generał Wojciech Jaruzelski. Od wielu lat krytykuje pan jego decyzje i dorobek polityczny. Co pan dziś czuje?

Jan Rulewski: - Nie należę do rodziny ani nie jestem sprawcą jego śmierci, bo ona ma charakter metrykalny, ale dane mi było w sporze z generałem tworzyć rzeczywistość, która ma teraz miejsce, czyli III RP. Generał miał okres heroiczny w swoim życiu, mam na myśli zsyłkę na Syberię, udział w szlaku wojennym. Potem on przeszedł mentalnością wojskową, ale zamiast poświęcić się wojsku, oddał się życiu politycznemu. Bo junty wojskowe mają charakter polityczny. Z wojska została mu lojalność wobec dowódcy, w tym przypadku wobec Moskwy, partii czy niektórych ministrów nie zawsze polskiego pochodzenia.

- Jego śmierć coś dla pana zmienia?

- Nie. Czuję mały zawód. Przed śmiercią każdy odczuwa potrzebę otwarcia się. A generał nie otworzył się przed śmiercią. Nie tyle chodzi o skruchę, ale o rodzaj rachunku. Brał czynny udział w wydarzeniach z roku 1970, 1981... i wcale nie po stronie obrońców ludzi pracy.

- Wielu usprawiedliwia generała Wojciecha Jaruzelskiego mówiąc, że należy mu się szacunek, za jego rolę w procesie transformacji ustrojowej 1989 roku...

- Nie widzę tu żadnego jego osiągnięcia, ma on wręcz obciążoną hipotekę. Hasło do przemian Gorbaczow dał już w 1986 roku. Jak widać, sprawa się wydłużała, a jak się potem okazało, wcale ta zmiana Okrągłego Stołu nie była taka rewolucyjna. To była konieczność.

- Trwa dyskusja o pochówku generała Jaruzelskiego. To powinien być pogrzeb państwowy czy tylko wojskowy? A może całkiem prywatny?

- Wydaje mi się, że to powinien być pochówek z wojskowym ceremoniałem. Na to Jaruzelski zasługuje i tyle wystarczy. Demokracja dość szlachetnie się rozliczyła z generałem, bo on sam zamykał wszystkich bez względu na stan zdrowia czy sytuację rodzinną. (...)

Cała rozmowa: se.pl

bg Image