Jan Rulewski

16341-180x240.png

Data urodzenia: 1944-04-18

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Wykształcenie: wyższe

Strona WWW:http://www.janrulewski.pl/

bg Image