Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4lqpe9KhqYUi0eB.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4lqpe9KhqYUi0eB.png'
4lqpe9KhqYUi0eB.png
W przyjętej dzisiaj większością głosów rezolucji na temat sytuacji na Ukrainie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego po szczycie w Wilnie Parlament Europejski podkreślił, że oferta stowarzyszenia Unii Europejskiej z Ukrainą pozostaje otwarta i wyrazili solidarność z demonstrantami na Euromajdanie. Inicjatorem przyjęcia rezolucji wyrażającej silny głos europarlamentu potępiający używanie siły przez Prezydenta Janukowycza wobec pokojowych demonstrantów wyrażających poparcie dla europejskiej drogi dla Ukrainy był europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Saryusz-Wolski.

„Unijna oferta jest nadal ważna. Rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie nie może być siła, nie będzie zgody na siłowe oczyszczanie ulic z demonstrantów tak, jak to miało miejsce 9 i 10 grudnia w Kijowie na Euromajdanie“ - komentował Jacek Saryusz-Wolski

 

Europosłowie potwierdzili stanowcze poparcie dla szybkiego podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymogi określone przez unijnych ministrów do spraw zagranicznych i poparte przez Parlament Europejski w grudniu 2012 roku.

 

„Chcemy podpisania umowy stowarzyszeniowej, ale nie będziemy jej ponownie negocjować. Negocjacje zostały zamknięte. Nie wchodzą w grę trójstronne rozmowy pomiędzy Unią Europejską, Ukrainą i Rosją i nie będziemy brać udziału w licytacjach. Apelujemy natomiast o wysłanie pilnej misji mediacyjnej Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu politycznym, której zadaniem będzie doprowadzenie do rozmów przy okrągłym stole między rządem, demokratyczna opozycją i społeczeństwem obywatelskim“ zaznaczył Jacek Saryusz-Wolski i dodał, że „Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny pilnie osiągnąć porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego celem otwarcia na społeczeństwo ukraińskie, któremu Janukowycz brutalnie zatrzaskuje europejskie drzwi“.

 

W rezolucji Parlament Europejski potępił „niedopuszczalne naciski polityczne i gospodarcze Rosji wobec Ukrainy, w tym groźby handlowe“, wezwał państwa członkowskie do mówienia jednym głosem wobec Rosji i podkreślił konieczność opracowania i wdrożenia przez unijne państwa członkowskie strategii umożliwiającej odpowiednią reakcję na podobne naciski ze strony Rosji wobec wschodnich sąsiadów UE w przyszłości.

 

„Mamy obowiązek bronić Ukrainy przed rosyjską presją i sankcjami, i też stosować presje i adekwatne sankcje wobec Rosji, która gwałci normy międzynarodowe“ mówił Poseł do Parlamentu Europejskiego. „Sankcje są realnym narzędziem, co pokazuje strach oligarchów, którzy w obawie przed amerykańskimi sankcjami i utratą majątków zaczęli odwracać się od Janukowycza“ dodał.

 

Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej podkreślił również konieczność wspierania zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, by dzięki pomocy finansowej pomóc Ukrainie wprowadzać reformy związane z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej.

 

Foto: PAP


bg Image