Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZEKRrcZQ1UDz3Ys.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZEKRrcZQ1UDz3Ys.png'
ZEKRrcZQ1UDz3Ys.png
W piątek Sejm kontynuuje pracę nad budżetem na rok 2014. Po godzinie 11, już na 57. posiedzeniu, posłowie będą głosować nad projektem budżetu oraz nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i nowelizacji ustawy dot. działkowców. Posłowie zajmą się 177 poprawkami do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok zgłoszonymi w środę podczas drugiego czytania. Sejmowa komisja finansów publicznych, która w czwartek debatowała nad poprawkami, poparła pięć poprawek, wszystkie przygotowane przez PO.

Pozytywną opinię uzyskała, mimo sprzeciwu Ministerstwa Finansów, poprawka przeznaczająca 12,7 mln zł z rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na nową rezerwę związaną z ubieganiem się przez Kraków i region tatrzański o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.

Zarekomendowano także poprawkę, która przekazuje 1 mln zł z wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej na utworzenie nowej rezerwy celowej związanej z finansowaniem badań identyfikacyjnych (genetycznych DNA) szczątków ofiar totalitaryzmu znalezionych w wyniku prac archeologicznych.

Poparcie komisji uzyskała także poprawka, która zmniejsza o 250 tys. zł wydatki bieżące na szkolnictwo wyższe. Kwota ta ma zostać przeznaczona na utworzenie rezerwy celowej na finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kolejna zaakceptowana przez komisję poprawka przewiduje zmianę w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która ma dostosować ten plan do uchwalonej ustawy okołobudżetowej na 2014 r.

Ponadto komisja przyjęła poprawkę zwiększającą o 200 tys. zł przychody Rzecznika Ubezpieczonych, co ma zapewnić zrównoważenie przychodów i kosztów w przyszłorocznym planie finansowym tej instytucji.

Posłowie będą także głosować nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą jeszcze w tym roku samorządy otrzymają dodatkowe środki z budżetu państwa. Senat opowiedział się za poprawką, która zakłada, że w 2014 r. Mazowsze otrzyma z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego.

Sejm rozpatrzy także poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dot. działkowców, której zadaniem jest unormowanie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Nowe przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Senat opowiedział się za poprawką, zgodnie z którą regulacja ma zacząć obowiązywać od 19 stycznia 2014 r.

Sejm ma także przyjąć specjalną uchwałę w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

wł/pap

foto: Krzysztof Białoskórski


bg Image