Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/672Mn0AU0QF6wP7.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/672Mn0AU0QF6wP7.png'
672Mn0AU0QF6wP7.png
W dniu 16 grudnia br. w Sali Kolumnowej odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej”. Organizatorami spotkania są Parlamentarny Zespół do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W wydarzeniu wzięła udział marszałek Sejmu Ewa Kopacz, która objęła je honorowym patronatem.

W konferencji uczestniczyli m.in.: małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba.

- Cieszę się, że Sejm – serce polskiej demokracji – dziś może Państwa gościć – powiedziała marszałek Sejmu witając zaproszonych gości. Ewa Kopacz podkreśliła jak wielkie znaczenie mają seniorzy dla obecnego rządu. – Polityka senioralna traktowana jest priorytetowo w naszym kraju – podkreśliła.

- Mamy pełną świadomość, jak wielkie znaczenie mają Państwa działania – przywitał uczestników spotkania przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Trzeciego Wieku Michał Szczerba. Przewodniczący zespołu zauważył, jak bardzo w zakresie polityki senioralnej potrzebna jest polityka odwagi, a nie polityka ostrożności. Poseł Szczerba skierował do wszystkich obecnych przesłanie - posługując się słowami ks. Adama Bonieckiego – (…) nie ma co się pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. Do starości bowiem musimy się przygotowywać, gdy jeszcze jesteśmy względnie młodzi (…).

Podczas konferencji prezes Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz oraz szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski ogłosili nazwiska laureatów konkursu „Wielkie Osobowości UTW”. Wyróżnieni zostali małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy  Koźmiński.

- Spotkania z Państwem są dla mnie zawsze źródłem energii i optymizmu – powiedziała Anna Komorowska odbierając nagrodę. Pierwsza Dama dodała też, że z przyjemnością włączy się w nowe działania na rzecz UTW.

Minister Pracy i Polityki Społecznej odbierając nagrodę wyraził ogromną wdzięczność za zaufanie jakim obdarzyło go środowisko UTW – Cieszę się, że tworzymy razem drużynę – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jerzy Koźmiński zadeklarował, że polsko-amerykańska fundacja nadal będzie aktywnie wspierać ruch seniorów w Polce w tym m.in. inicjatywy międzypokoleniowe oraz współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. – Chcemy pomóc seniorom jeszcze bardziej wyzwolić ich ogromny potencjał: doświadczenie życiowe w połączeniu z młodzieńczą energią – powiedział prezes fundacji.

W dyskusji panelowej dotyczącej przygotowania do realizacji polityki senioralnej udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz środowiska UTW.   

Uczestnicy spotkania omówili „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, które po przyjęciu przez Radę ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS zostały skierowane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W latach 2014-2020 kontynuowany ma być Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych, na którego realizację budżet państwa na 2014 r. przewiduje 40 mln zł.

Promocja rekomendacji zawartych w Założeniach Długofalowej Polityce Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 wśród członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku znalazła się wśród ustaleń deklaracji końcowej poniedziałkowej konferencji.

Kolejne postulaty, które znalazły się w deklaracji, to m.in. utworzenie w obu izbach parlamentu komisji do spraw polityki senioralnej. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, pod której patronatem odbyła się konferencja, zapowiedziała, że w Sejmie komisja taka powstanie.

Ruch UTW działa w Polsce od 1975 r. Jego celem jest edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych. W kraju funkcjonuje obecnie ponad 450 UTW, które zrzeszają ponad 130 tys. słuchaczy.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image