Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-ygzBsd5093ECEfd.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-ygzBsd5093ECEfd.png'
crop-ygzBsd5093ECEfd.png
Sejm zajmie się m.in. trzema rządowymi projektami ws. karania unijnych piratów drogowych, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Będzie kontynuował też prace nad ustawą o zbiórkach publicznych.

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy z 1933 r. Zgodnie z projektem zbiórką publiczną będzie wyłącznie zbieranie środków w przestrzeni publicznej do przysłowiowej puszki - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Pozwolenia na zbiórkę publiczną zostaną zastąpione zgłoszeniami na publicznie dostępnym portalu, którym administrować będzie MAC. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą dostępne online dla wszystkich.

W porządku obecnych obrad Sejmu są ponadto dwa rządowe projekty ustaw dostosowujących polskie prawo do przepisów UE: nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz zmiany w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

W pierwszym z projektów chodzi o ułatwienia w karaniu unijnych piratów drogowych. Nowela ma wprowadzić w życie unijną dyrektywę z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (dyrektywa "cross border enforcement"). Nowe przepisy dotyczą polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w Polsce. Zgodnie z projektem w Polsce ma zostać utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy, którego zadaniem będzie wymiana informacji z takimi punktami w innych państwach UE oraz przekazywanie ich służbom zajmującym się ściganiem sprawców przewinień drogowych. Wymiana informacji będzie dotyczyć danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli.

Drugi z projektów dotyczy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która umożliwia mieszkańcom UE zgłaszanie propozycji legislacyjnych. Jeśli w ciągu 12 miesięcy zyskają one poparcie co najmniej miliona osób z siedmiu krajów UE, mogą zaowocować nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami. Obywatele UE mogą zgłaszać swoje inicjatywy obywatelskie Komisji Europejskiej od 1 kwietnia 2012 roku. Inicjatywa obywatelska ma zbliżyć obywateli do UE, dając im bezpośredni wpływ na europejskie prawo.

W porządku obrad jest też rządowy projekt zmian w ustawach o powszechnym obowiązku obrony i o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Zmienia on zasady naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i służby w nich. Mają one zwiększyć atrakcyjność tej służby i ściślej powiązać ją z działalnością jednostek wojskowych.

Sejm rozpatrzy również w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt umożliwi zagranicznym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym udział we wspólnych operacjach i działaniach ratowniczych odbywających się w Polsce.

Sejm zajmie się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r., w którym uznano, że minister sprawiedliwości przekroczył upoważnienie ustawowe, regulując w rozporządzeniu sposób nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym. Obecnie rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje, że jeżeli tytułem egzekucyjnym jest wyrok lub ugoda sądowa, to sąd co do zasady nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, tylko umieszcza ją na odpisie wyroku lub na protokole posiedzenia zawierającym treść ugody. W związku z orzeczeniem TK wnioskodawcy proponują, by zagadnienie to zostało uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Projekt utrzymuje zasadę niewydawania odrębnych postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności. W elektronicznym postępowaniu upominawczym klauzula wykonalności będzie pozostawiana wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Projekt wpłynął do Sejmu 8 marca 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image