Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/w5fOJTgc93QX4rp.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/w5fOJTgc93QX4rp.png'
w5fOJTgc93QX4rp.png
Na specjalnie zwołanym, jednodniowym posiedzeniu, poświęconym wydarzeniom u naszego wschodniego sąsiada, Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie solidarności z Ukrainą. W uchwale Izba Niższa podkreśliła m.in. nienaruszalność terytorialną Ukrainy i oceniła, że polityczno-wojskowe działania Rosji wobec tego kraju są "naruszeniem praw suwerennego państwa".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem ukraińskim oraz łączy się w bólu z rodzinami i bliskimi poległych w trakcie ostatnich walk na Majdanie" - głosi uchwała.

W dokumencie podkreślono, że Ukraina jest "wolnym i suwerennym państwem", a jej terytorialna integralność "nie może być naruszana ani kwestionowana". "Demokratyczne przemiany na Ukrainie są uznawane i wspierane przez demokratyczny świat. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje poparcie dla suwerennych wysiłków narodu ukraińskiego na rzecz kontynuowania demokratycznej transformacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, że nowy rząd w Kijowie, który jest legalną władzą na Ukrainie, będzie takie wysiłki podejmował" - czytamy w uchwale.

W uchwale oceniono, że "polityczno-wojskowe działania Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza wobec Krymu, są naruszeniem praw suwerennego państwa". "Oznaczają pogwałcenie przez Rosję Karty Narodów Zjednoczonych, zasad współpracy międzynarodowej wytyczonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, memorandum budapesztańskiego z 1994 r., rosyjsko-ukraińskiego traktatu o przyjaźni z 1997 r., bilateralnej umowy o stacjonowaniu wojsk rosyjskich w bazie w Sewastopolu" - napisano w dokumencie.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie dalszych wysiłków na rzecz politycznego i ekonomicznego wsparcia ukraińskiego procesu transformacji ustrojowej i ekonomicznej. Szczególne znaczenie ma tu szybkie opracowanie i wdrożenie pakietu stabilizacyjnego dla gospodarki Ukrainy oraz wprowadzenie ułatwień wizowych dla obywateli tego kraju" - czytamy w uchwale.

W dokumencie znalazł się też apel do parlamentów państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej "o podjęcie inicjatyw, które doprowadzą do poparcia demokratycznych aspiracji narodu ukraińskiego oraz do wyrażenia solidarności z Ukrainą w działaniach zmierzających do utrzymania jej suwerenności i integralności terytorialnej".

Informację na temat obecnej sytuacji na Ukrainie przedstawił premier Donald Tusk.

W czasie posiedzenia zostały też przedstawione stanowiska poszczególnych klubów poselskich i parlamentarnych.

Od kilku dni Rosja prowadzi na Krymie zbrojne działania, co spotkało się z potępieniem społeczności międzynarodowej i groźbą sankcji ze strony UE i USA. W Brukseli na temat sytuacji na Krymie zebrała się Rada Północnoatlantycka. Na czwartek zaplanowano nadzwyczajny szczyt UE.

wł/pap

 bg Image