Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/P3fJU72oVW4xC4W.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/P3fJU72oVW4xC4W.png'
P3fJU72oVW4xC4W.png
Obecność Polski w NATO to "spełnienie testamentu kilku pokoleń Polaków" podkreślali uczestnicy zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej z okazji 15. rocznicy przyjęcia Polski do NATO.

"Wyrażamy ogromną satysfakcję w 15. rocznicę przyjęcia Polski do NATO, to spełnienie testamentu kilku pokoleń Polaków" - powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Stefan Niesiołowski.

Jak zaznaczył, NATO "zdało egzamin w okresie jałtańskim i zapewniło pokój w Europie". "NATO doprowadziło do przekreślenia Jałty i do tego, że Polska jest dzisiaj w pełni demokratyczna, bezpieczna i w pełni niepodległa. Chcemy być w Sojuszu Północnoatlantyckim" - podkreślił Stefan Niesiołowski.

Podziękował wszystkim politykom, którzy przyczynili się do wejścia Polski do NATO. Jak zauważył, to jedna z nielicznych kwestii, w której panuje zgoda narodowa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska wyraziła uznanie dla polskiej armii, która przez ostatnie 15 lat pozytywnie zmieniała się pod względem mentalnym i organizacyjno-technicznym. "Polska armia jest gotowa na wszelkie zagrożenia, doceniamy wysiłek naszych żołnierzy w ciągu ostatnich 15 lat" - zaznaczyła.

Jadwiga Zakrzewska poinformowała, że 31 marca w Sali Kolumnowej w Sejmie odbędzie się konferencja poświęcona 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, z udziałem m.in. b. premiera Jerzego Buzka oraz b. ministra obrony Janusza Onyszkiewicza.

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO. "Sejm RP uznaje członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim za główny, obok członkostwa w Unii Europejskiej, fundament polskiego bezpieczeństwa narodowego" - głosi uchwała.

12 marca 1999 w Independence w stanie Missouri, Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO. Ministrowie spraw zagranicznych trzech państw - ze strony polskiej Bronisław Geremek - przekazali sekretarz stanu Madeleine Albright tzw. instrumenty ratyfikacyjne.

wł/papbg Image