Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/E177r2gdyilU2bQ.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/E177r2gdyilU2bQ.png'
E177r2gdyilU2bQ.png
Od 1 stycznia 2013 r. wymeldowanie i zameldowanie w nowym miejscu zgłaszamy tylko raz, w jednym urzędzie – a nie jak dotychczas podczas dwóch wizyt w urzędzie. Natomiast od 17 stycznia 2013 r. paszport odbierzemy u dowolnego wojewody na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania.

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie musimy podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały również niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego jak sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016
roku.

17 stycznia wchodzi z kolei w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Według nowych przepisów, organem właściwym do wydania paszportu lub do odmowy w kraju będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą - konsul. Po wejściu w życie nowych przepisów wniosek o wydanie paszportu będziemy mogli złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Nie będziemy więc musieli jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania.

Zmiana ta jest możliwa dzięki funkcjonującej od 2006 r. centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, która pozwala na zdalny dostęp do zasobów informacyjnych każdemu organowi paszportowemu w kraju i za granicą. W rejestrze tym znajdują się dane o dokumentach paszportowych wydawanych od 2002 r. Okres ważności paszportów, które nie były ujęte w ewidencji, upłynął z końcem 2011 r.

Nowela poszerza też katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. Będą mogły go otrzymywać osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, np. zagranicznym kontraktem. Obecnie nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego osobie, która z uwagi na wykonywaną działalność zawodową musi pilnie wyjechać za granicę. Niejednokrotnie skutkowało to faktycznym brakiem możliwości wykonania obowiązków służbowych.

Źródło: pap, msw.gov.pl


bg Image