Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/8ZzGmJORi36RRhr.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/8ZzGmJORi36RRhr.png'
8ZzGmJORi36RRhr.png
Platforma Obywatelska chce - poprzez umożliwienie powiatom i województwom tworzenia spółek - ułatwić samorządom wykonywanie zadań własnych. Poseł Mariusz Witczak oraz senator Mieczysław Augustyn zapowiedzieli na konferencji prasowej złożenie w Sejmie projektu ustawy o mieniu komunalnym, zawierającego takie rozwiązania.

"Ten projekt daje samorządom możliwość lepszego zarządzania własnym mieniem. Ma też walor porządkujący, bo dotąd przepisy dotyczące tego zagadnienia były rozsiane po różnych ustawach, teraz zostaną zebrane w jednej ustawie o mieniu komunalnym" - powiedział poseł Mariusz Witczak.

Jak dodał, obecnie gminy mają "niemal nieograniczone możliwości do powoływania spółek dla zaspokajania różnych potrzeb wspólnot samorządowych". Tymczasem powiat - podkreślił - może tylko powoływać niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Z kolei województwa - zaznaczył - dziś mogą powoływać spółki zajmujące się edukacją czy promocją wydawniczą. "A przecież ich działalność wykracza poza ten zakres" - zauważył poseł.

Zdaniem senatora Mieczysława Augustyna projekt to odpowiedź na postulaty samorządów powiatowych i wojewódzkich, które - jak mówił - czuły się w systemie prawa "upośledzone, gorzej wyposażone w instrumenty rozwojowe" i nie mogły prowadzić różnego rodzaju działań w sferze publicznej.

"Po dokonaniu zmiany wiele powiatów i województw będzie realizować przedsięwzięcia na swoim terenie" - przekonywał senator. Zaznaczył, że dzięki temu powiat czy województwo będą mogły np. zarządzać lotniskiem czy zapewnić transport pomiędzy dwoma powiatami.

Senator podkreślił, że obecnie nie brakuje napięć na linii rząd-samorząd, bo wszystko rozbija się o brak środków. "My dziś mówimy tak: środków co prawda zaproponować nie możemy, ale sposoby ich gromadzenia chcemy tą ustawą zdecydowanie rozszerzyć" - zaznaczył.

Według senatora nowe przepisy pomogą województwom i powiatom m.in. w promowaniu pracy na ich terenach, np. poprzez tworzenie stref gospodarczych.

Miczysław Augustyn podkreślił, że projekt ma poparcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

wł/pap


bg Image