Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/cFA3C7Z91uYe39X.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/cFA3C7Z91uYe39X.png'
cFA3C7Z91uYe39X.png
Senat rozpoczął dziś zaplanowane na dwa dni posiedzenie. Obrady zaczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 24 stycznia senatora Platformy Obywatelskiej, wieloletniego wykładowcy Politechniki Śląskiej, prof. Antoniego Motyczki.

Senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowelą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w porządku obrad znajdująsię dwie informacje:  informacja prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez ten bank, których celem jest wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, oraz informacja wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Andrzeja Massela na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którymi zajmie się Senat, pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej. Większość samorządów uważa, że nowela byłaby dla nich korzystniejsza od obecnych przepisów.

Nowelizacja przewiduje m.in. inną politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Chodzi o umożliwienie gminom wyboru różnych metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody. Zgodnie z obecną ustawą gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości). Minister środowiska Marcin Korolec mówił przed kilkoma dniami, że nowelizacja jest racjonalna. Jak podkreślił, samorządy powinny mieć absolutną dowolność w sposobie naliczania opłaty za odbiór śmieci.

Senat zajmie się też m.in. nowelą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma usprawnić pracę terenowych oddziałów ZUS. Wprowadza ona możliwość zastąpienia własnoręcznego podpisu na decyzji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent sporządzanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Takie rozwiązanie wprowadzono już incydentalnie dla waloryzacji w 2012 r., dzięki czemu zwiększono wydajność i jakość procesu obsługi waloryzacji świadczeń.

wł/pap


bg Image