Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5695F16eM79PK8p.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5695F16eM79PK8p.png'
5695F16eM79PK8p.png
W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu; tego dnia po południu posłowie wysłuchają informacji rządu na temat zamrożonych funduszy unijnych na projekty drogowe. W piątek zajmą się wnioskiem o odwołanie Wandy Nowickiej (RP) z funkcji wicemarszałka.

Komisja Europejska przerwała wypłaty funduszy UE na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Powodem wstrzymania przez Komisję wypłat są możliwe nieprawidłowości przy przetargach drogowych. Podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na zmowie cenowej, która mogła mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego, dotyczy jednego projektu.

W środę posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, rządową propozycją zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz propozycją ws. zmian w Kodeksie wyborczym. Sejm zapozna się także z informacją w sprawie oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy sytuacji materialnej rodzin.

 

wł/PAP

foto:PAP


bg Image