Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3T0wn44U1pGmAst.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3T0wn44U1pGmAst.png'
3T0wn44U1pGmAst.png
We wtorek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W konferencji udział wzięli: Wiceprzewodnicząca Klubu PO Małgorzata Kidawa-Błońska oraz poseł Mariusz Witczak.

Platforma Obywatelska chce zapisać w ustawie Prawo o notariacie, że przy kupnie-sprzedaży nieruchomości notariusz - jeśli taka będzie wola uczestników transakcji - będzie miał obowiązek przyjąć zapłatę na rachunek powierniczy, a następnie przekazać ją sprzedającemu.

W obecnym stanie prawnym, jeśli kupujący nie zapłaci ceny wpisanej w akcie notarialnym, to sprzedający musi przejść długą i skomplikowaną procedurę unieważniania aktu notarialnego (w którym doszło do przeniesienia własności na kupującego, czyli - choć nie uiścił zapłaty, stał się on de facto właścicielem mieszkania).

Autorzy proponowanych zmian podkreślają zarazem, że rozwiązanie dotyczące rachunku powierniczego będzie fakultatywne, a nie obowiązkowe. "Jeśli dwie strony zechcą, taką transakcję będą mogły przeprowadzić w gotówce" - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej Mariusz Witczak, który pracował nad projektem.

"Wprowadzamy do ustawy mechanizm, który uczyni bezpieczniejszymi zawierane u notariusza (transakcje) dotyczące zbywania i kupowania nieruchomości. Za pomocą rachunku powierniczego notariusza będzie można uiszczać zapłatę za nieruchomość w sposób bezkosztowy" - powiedział.

Choć w obecnym prawie funkcjonuje podobne rozwiązanie (tzw. depozyt notarialny) to jest ono płatne, czyli stanowi dodatkowy koszt dla stron transakcji. Dodatkowo potrzebna jest na to zgoda notariusza, który nie jest zobowiązany jej udzielić.

Projekt  mówi o tym, że notariusz będzie miał obowiązek, a nie jak dotychczas prawo, przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Notariusz zobowiązany będzie do wydania depozytu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. Jeśli w określonym terminie nie nastąpi odbiór pieniędzy, notariusz przekaże je do depozytu sądowego.

 

wł/pap


bg Image