Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Mie2B48u9scwvDC.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Mie2B48u9scwvDC.png'
Mie2B48u9scwvDC.png
W środę po godz. 10 rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu, który zajmie się m.in. rządowym projektem noweli ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Posłowie zajmą się również poprawkami Senatu do kilku ustaw, m.in. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Posłowie rozpatrzą przygotowany przez MSW projekt nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, który zakłada m.in., że służby takie jak ABW i BOR będą mogły używać paralizatorów; oddanie strzału ostrzegawczego, np. przez policjantów, nadal będzie wymagane. Zmiana przepisów jest konieczna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w maju 2012 r. orzekł, że przepisy kilku ustaw, odnoszących się m.in. do policji, a które dotyczą zasad stosowania przymusu bezpośredniego i odsyłają do rozporządzeń, są niezgodne z konstytucją. Debatę nad projektem zaplanowano na wieczór.

Posłowie zapoznają się z rządowym sprawozdaniem z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011. Dokument przedstawia wprowadzone zmiany legislacyjne i ich znaczenie dla funkcjonowania trzeciego sektora, w tym możliwość przekazania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. W sprawozdaniu opisane zostały działania nadzorcze i kontrolne prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym to kolejny punkt 35. posiedzenia Sejmu. Projekt zakłada zmiany w systemie opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym oraz w systemie zwolnień od akcyzy tych wyrobów. Opodatkowanie wyrobów węglowych miałoby następować dopiero na ostatnim etapie obrotu, czyli przy sprzedaży nabywcy finalnemu. Projekt przewiduje też odejście od instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego oraz od opodatkowania eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO.

Ponadto Sejm zajmie się w środę projektem ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość RP. Korpus Weteranów tworzyłyby osoby, które brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic państwa polskiego do 8 maja 1945 roku, które po 8 maja 1945 r. "brały udział w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym Polski w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 roku" lub zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym. Według projektu statusu weterana nie można będzie nadać osobom, które m.in. kolaborowały przeciwko niepodległości lub integralności terytorialnej Polski; dobrowolnie zadeklarowały odstępstwo od narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego czy wstąpiły ochotniczo do sił zbrojnych państw okupujących polskie terytorium. Zgodnie z projektem, patronat nad Korpusem Weteranów sprawowałby prezydent.

W czwartek w Sejmie odbędzie się debata nad zgłoszonym przez PiS wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności, z kandydaturą prof. Piotra Glińskiego na premiera. Sejm wysłucha informacji rządu na temat "oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań w celu ograniczenia skali i zakresu ubóstwa, szczególnie ubóstwa rodzin z dziećmi, wielodzietnych, z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, utrzymujących się ze świadczeń społecznych".

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image