05112019_ZKonwiski_big.png

"Elżbieta Chojna-Duch wielokrotnie kłamała podczas zeznań na komisji śledczej do spraw VAT. Kłamstwa te potwierdzają zeznania innych świadków komisji oraz dokumenty będące w jej posiadaniu. PiS notorycznego kłamczucha chce zrobić sędzią Trybunału Konstytucyjnego" - mówił poseł Zbigniew Konwiński na konferencji prasowej.

Sekretarz klubu powiedział na konferencji prasowej, że zeznania Elżbiety Chojna-Duch były tymi zeznaniami, które posłużyły, jako powód do pierwszego zawiadomienia do prokuratury przez większość komisji śledczej ds. VAT. "Tych rewelacji nie potwierdziły ani kolejni świadkowie, ani nie potwierdzały tego dokumenty, które są w dyspozycji komisji śledczej. Wtedy zastanawialiśmy się w gronie członków opozycyjnych komisji, po co te kłamstwa? Co za te kłamstwa otrzyma od PiS-owskiej większości Elżbieta Chojna-Duch? Okazuje się, że to ma być członkostwo w Trybunale Konstytucyjnym" - mówił Zbigniew Konwiński z komisji śledczej ds. VAT.

Elżbieta Chojna-Duch wielokrotnie przed komisją śledczą ds. VAT kłamała. Na te kłamstwa są potwierdzenia w zeznaniach innych świadków komisji, a także w postaci dokumentów.

"Po pierwsze Elżbieta Chojna-Duch zarzuciła rządowi PO-PSL, że rozszczelnił system podatkowy znosząc tzw. sankcję 30 procentową, a sama była przeciwniczką zniesienia tej sankcji. Otóż nieprawda. Na kilkunastu dokumentach, które są w posiadaniu komisji jest jej odręczne słowo "akceptuję" na dokumentach, gdzie jest mowa o zniesieniu sankcji 30 procentowej. W dokumentach z 8 lutego 2008 roku, 26 lutego 2008 roku, 5 czerwca 2008 roku, czy 7 lipca 2008 roku, jak również 19 czerwca 2008 roku. To było oczywiste kłamstwo Elżbiety Chojny-Duch" - powiedział poseł Zbigniew Konwiński.

Kłamała również w innych sprawach. "Kłamała mówiąc o tym, że nigdy w ministerstwie nie spotkała się z doradcą podatkowym panem Modzelewskim. Po tym jej kłamstwie odszukaliśmy notatkę w dokumentach, które znajdują się w komisji. Otóż 19 maja 2008r pani Hanna Majchrzyk (dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług) skierowała po takim spotkaniu w ministerstwie notatkę do Elżbiety Chojna-Duch, w której była mowa: +w nawiązaniu do spotkania z prof. Modzelewskim, które miało miejsce u pani minister w dniu 16 maja bieżącego roku oraz poleceniem pani minister aby w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uwzględnić propozycję pana profesora. W załączeniu departament przedkłada propozycję nowego przepisu art. 12a. Z uprzejmą prośbą o jego akceptację+. Odręczna akceptacja pani minister Elżbiety Chojny-Duch i podpis. Spotkania, którego podobno w ministerstwie nigdy nie było" - kontynuował Zbgniew Konwiński.

Jak powiedział Zbigniew Konwiński, mamy do czynienia ewidentnie z korupcją polityczną w zamian za kłamstwa przed komisją śledczą do spraw VAT. "Panią Elżbietę Chojna-Duch postanowiono wynagrodzić funkcją w atrapowym Trybunale Konstytucyjnym. Naszym obowiązkiem jest o tym mówić i przypominać. Mieliśmy do czynienia z kłamstwami przed komisją śledczą ds. VAT. Można powiedzieć, jaki Trybunał, tacy kandydaci do tego Trybunału" - powiedział poseł Konwiński z komisji śledczej do spraw VAT.


bg Image