Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/0JgNnB09d5wOP2V.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/0JgNnB09d5wOP2V.png'
0JgNnB09d5wOP2V.png
W środę Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Głównym punktem środowych obrad była informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat priorytetów polskiej dyplomacji w 2013 r. Minister zaprezentował swoją koncepcję polskiej strategii w Europie i w regionie. Kolejne punkty obrad Sejmu to m.in. propozycje zmian w Kodeksie wyborczym dotyczące naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych oraz wprowadzenie parytetu płci.

Przedmiotem prac posłów będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk 988). Projekt zakłada, że sprawy sądowe wszczynane elektronicznie nie będą kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydzielane tym, które są mniej obciążone. Ma to dotyczyć wyłącznie tych spraw, w których dla pozwanego nie ma znaczenia, gdzie mieści się sąd rozpoznający sprawę.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sejm rozpatrzy róznież poprawkę Senatu do uchwalonej 8 lutego 2013 r. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Ustawa zmienia przepis dotyczący składania zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa oraz postanowienie o jego umorzeniu.

Ponadto posłowie rozpoczną prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o prokuraturze. Projekt wprowadza miesięczny termin na przyjęcie lub odrzucenie przez premiera sprawozdania z rocznej działalności prokuratury. Obowiązująca ustawa nie wyznacza w tym zakresie żadnego terminu.

Izba wysłucha też informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT S.A.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image