Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-yAp5c40t37r0Uh6.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-yAp5c40t37r0Uh6.png'
crop-yAp5c40t37r0Uh6.png
Umożliwienie posłom i senatorom przyjęcia mandatu drogowego bez konieczności uchylania im immunitetu - zakłada projekt ustawy, której pierwsze czytanie ma odbyć się 3 kwietnia. Rozwiązanie ma też objąć prokuratorów, prezesa IPN, GIODO i Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt przewiduje, że przyjęcie mandatu karnego za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji następowałoby poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności. Oznacza to, że osoby te mogłyby zapłacić mandat drogowy w momencie zatrzymania przez służby drogowe. Obecnie jest tak, że zgodę na to musi najpierw wyrazić: w przypadku posła, RPD, GIODO i szefa IPN - Sejm, w przypadku senatora - Senat, a jeśli chodzi o prokuratora (również prokuratora generalnego) - sąd dyscyplinarny.

W sytuacji, gdyby osoby te odmówiły przyjęcia mandatu, uprawnione organy będą mogły - tak jak dotychczas - za pośrednictwem prokuratora generalnego wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, "w przypadku drobnych wykroczeń drogowych konieczność każdorazowego występowania do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody jest niefunkcjonalna i nieuzasadniona". "W wielu przypadkach (...) bardziej korzystne jest przyjęcie mandatu niż przechodzenie przez sformalizowaną procedurę parlamentarną" - napisano.

Projekt wpłynął do Sejmu w lutym. Zakłada zmiany w ustawach: o prokuraturze, o wykonywaniu mandatu posła i senatora, o ochronie danych osobowych, o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o Rzeczniku Praw Dziecka.

Projekt popierają parlamentarzyści wszystkich klubów oprócz PiS i SP - poinformowała Krystyna Skowrońska, która ma reprezentować wnioskodawców w pracach nad ustawą. Jak wyjaśniła, zmiana nie obejmie sędziów, prezesa NIK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ są to organy umocowane konstytucyjnie. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się najprawdopodobniej 3 kwietnia - czyli na posiedzeniu Sejmu zaraz po Wielkanocy.

Waldy Dzikowski nie wykluczył w czwartek dalszych prac nad ograniczeniem immunitetu posłów i senatorów.

wł/pap


bg Image