28.02.2018_Z.Konwiski_M.Chmiel_S.Lamczyk_big.jpg

Obwodnica metropolitalna jest bardzo ważna dla Trójmiasta. Niestety rząd PiS wstrzymał budowę drogi S6, której obwodnica jest częścią. Liczymy, że w związku z wydaniem decyzji środowiskowej inwestycja zostanie wznowiona - mówili posłowie na konferencji prasowej

"Województwo pomorskie cieszy się z decyzji Sądu Wojewódzkiego. Wszystkie skargi odnośnie budowy obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta zostały odrzucone" - powiedział poseł Stanisław Lamczyk.

"W 2017 roku były jeszcze pieniądze zarezerwowane na tą tak ważną inwestycję nie tylko dla Trójmiasta, ale też dla turystów jeżdżących nad morze. Te pieniądze zostały zdjęte tłumacząc, że właśnie brak jest decyzji środowiskowej. Mamy nadzieję, że dzięki tej decyzji zostaną one przywrócone" - mówiła pani poseł Małgorzata Chmiel. Dodała także, że liczy na realizację tej inwestycji.

"Obwodnica metropolii, o której mówimy jest częścią planowanej drogi S6. Niestety rząd PiS wstrzymał budowę S6 na całym jej w zasadzie przebiegu" - powiedział sekretarz Klubu Parlamentarnego Zbigniew Konwiński.

"Tego pretekstu już nie ma. Jest decyzja środowiskowa, można tą inwestycję realizować. Żądamy także, żeby realizować całą drogę S6, na całym jej przebiegu" - mówił poseł Zbigniew Konwiński. Dodał także, że w przypadku nierealizowania tej inwestycji, będą prowadzone blokady drogi krajowej nr 6, jak to miało miejsce w roku ubiegłym.


bg Image