c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2018_luty_2018_2018_02_08_S.Piechota_big.png
"Rząd PiS nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21-X-2014 r. o zrównaniu świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z wysokością świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. I to mimo, iż rząd PO-PSL na koniec kadencji w roku 2015 przygotował projekt ustawy i zarezerwował na ten cel środki w budżecie na rok 2016. A przecież tego wyroku domagali się wówczas posłowie PiS! Uprawnieni do tych świadczeń zaczynają skutecznie dochodzić swych praw na drodze sądowej" - mówił poseł Sławomir Piechota.
 
"Niszcząc na przełomie lat 2015-2016 służbę cywilną – zlikwidowano wprowadzone w czasach rządu PO-PSL preferencje do zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. I dotychczas nie podjęto jakichkolwiek działań, aby je przywrócić albo wprowadzić inne rozwiązania o podobnym oddziaływaniu... A do tego na początku roku 2017 premier Szydło i minister Rafalska deklarowały zatrudnienie do końca roku w administracji publicznej 5000 osób niepełnosprawnych!? Gdzie te nowe miejsca, gdzie nowozatrudnieni?!" - dodał polityk.

"Zmiany w edukacji w sposób bezpośredni zagroziły edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością, gwarantowanej ratyfikowaną przez Polskę w roku 2012 Konwencją ONZ z 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych. Od początku rządów PiS pojawiają się różne zatrważające informacje o pomysłach, ograniczających dostęp dzieci niepełnosprawnych do edukacji, czy wręcz je z tej edukacji wykluczających. Mimo kolejnych zapewnień minister Anny Zalewskiej i wiceminister Machałek wiele wskazuje na to, iż m.in. definitywnie kończy się możliwość nauczania indywidualnego dzieci niepełnosprawnych na terenie szkoły" - podkreślił Sławomir Piechota. Wskazał, że "nadal z Programu 500+ wykluczone są dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim pomiędzy 16 a 18 rokiem życia".

"PFRON w 2016 za prezesa Kwiatkowskiego przeprowadził konkurs na nowe logo. Nowym logo został symboliczny kwiatek...
Członkowie rządu PiS wielokrotnie parkowali swymi służbowymi limuzynami (wicepremier Jarosław Gowin, min. Anna Zalewska, min. Antoni Macierewicz) na miejscach parkingowych zastrzeżonych prawnie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Symboliczne i jednoznaczne zarazem! Najdobitniejszą ilustracją stanowiska PiS wobec osób niepełnosprawnych – ostatnie zmiany w prawie wyborczym, w wyniku których w Sejmie przegłosowano likwidację głosowania korespondencyjnego („bo niepełnosprawni mogą głosami handlować lub w inny sposób uczestniczyć w oszustwach wyborczych..."), a następnie – pod wpływem fali społecznego oburzenia – poprawką senacką fragmentarycznie je przywrócono. Co o tyle konsekwentne i zrozumiałe, iż w roku 2011 posłowie PiS zaskarżyli do TK wprowadzenie do ordynacji wyborczej możliwości głosowania przez osoby niepełnosprawne poprzez pełnomocnika lub korespondencyjnie" - mówił polityk.

"I dlatego w imieniu Platformy Obywatelskiej złożyłem wniosek o odrzucenie informacji o działaniach rządu dla realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2016" - powiedział Sławomir Piechota.
 

bg Image