c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_wrzesien_2017_27.09.2017_Lenartowicz_Gawlowski_Sonik_big.png

"Poprzedni rząd przygotował cały szereg regulacji dotyczących walki ze smogiem, przygotował także instrumenty finansowe, które były nakierowane na wsparcie samorządów gminnych, regionalnych w części dotyczącej przygotowywania programów, które miały pozwolić na to, żeby likwidować piece, które były wysokoemisyjne" - powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisław Gawłowski.

"Nowy rząd PiS rozpoczął swoją działalność od likwidacji programów, nie zaproponowano żadnych innych działań, dochodziło do skandalicznych sytuacji. Kraków mógł otrzymać z Funduszy Europejskich pieniądze na realizacje programów osłonowych związanych z walka ze smogiem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zarządzany przez PiS odmówił wsparcia finansowego" - dodał polityk.

"To wszystko spowodowało, że problem, który w Polsce jest ogromny postanowiliśmy uregulować nowymi przepisami, które zmuszą rząd do zaangażowania finansowego" - mówił Stanisław Gawłowski.

Poseł Gabriela Lenartowicz wskazała, że "Polska ma szansę być wolna od smogu a Polacy mają prawo do wdychania czystego powietrza". "Rozwiązanie, które przygotowaliśmy, jest rozwiązaniem praktycznym, które ma zlikwidować problem smogu w Polsce w sposób niepodlegający koniunkturze politycznej" - podkreśliła.

"Podnosimy do rangi ustawowej obowiązek walki ze smogiem i dbania o czyste powietrze. Ten ustawowy obowiązek będzie realizowany przy pomocy Krajowego Programu Ochrony powietrza, który przez poprzedni rząd był przygotowany ale który zyska rangę aktu wykonawczego do tego projektu. Zapewnimy w ustawie finansowanie poprawy jakości powietrza do stanu oczekiwanego przez Światowa Organizację Zdrowia. Przeznaczymy na ten cel w ustawie ze środków publicznych 0,5% PKB, to jest obecnie ok. 9 mld zł" - zaznaczyła Gabriela Lenartowicz.

Posłanka wskazała,że "te środki będą kierowane na wsparcie zadań inwestycyjnych czyli wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, na projekty, które kompleksowo i docelowo doprowadza do tego, że mieszkania Polaków, których ogrzewania są źródłem smogu, będą spełniały standardy energetyczne jeśli chodzi o brak strat ciepła na poziomie europejskim".


bg Image