c_710_0_16777215_00_images_14.09.2017_Zdrojewska_Grodzki_Zientarski.png

Senatorowie Platformy Obywatelskiej powołali senacki zespół ds. monitorowania praworządności. Jak poinformowali, "praworządność to jedna z podstaw cywilizowanego, nowoczesnego państwa. Pierwszym tematem, jakim zajmie się zespół, będzie reforma edukacji".

Podczas konferencji prasowej, senator Tomasz Grodzki podkreślił, że "zadaniem zespołu będzie monitorowanie praworządności - jednej z podstaw cywilizowanego, nowoczesnego państwa. Będziemy też starali się namawiać do przestrzegania zasad przyzwoitości i będziemy poszukiwać prawdy w działaniach polityków i osób publicznych. Takie są zadania tego zespołu liczącego kilkanaście osób".

Senator Piotr Zientarski wskazał, że "zespół ten nie będzie się koncentrował wyłącznie na przestrzeganiu zasad praworządności w ramach szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości".

"Nas interesować będą wszelkie dziedziny życia, gdzie stosowane jest prawo, gdzie zarówno organizacje, samorządy, organizacje pozarządowe, jak i kluby obywateli, związki zawodowe widzą, zgłaszają problemy publicznie dotyczące łamania prawa i to zarówno prawa wewnętrznego, oczywiście poczynając od konstytucji, skończywszy na ustawach, rozporządzeniach, ale także w kontekście przestrzegania prawa międzynarodowego, konwencji międzynarodowych" - zaznaczył senator.

"Będziemy monitorować, będziemy wyciągać wnioski i z tymi wnioskami zapoznawać opinię publiczną, oraz odpowiednie organy władzy publicznej" - dodał Piotr Zientarski.

Senator Barbara Zdrojewska zauważyła, że "senacki zespół do spraw monitorowania praworządności współpracować będzie z organizacjami pozarządowymi. Chcemy pokazać, że Senat, tak jak miał to w tradycji, jest otwarty na różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje. Pierwszym tematem, którym chcemy się zająć, będzie reforma edukacji i spotkanie w tej sprawie odbędzie się 23 października w Senacie".

wł/pap


bg Image