Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/t10P46djscS8uWe.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/t10P46djscS8uWe.png'
t10P46djscS8uWe.png
W środę po godz. 11 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu, który zajmuje się m.in. zmianami w działalności e-sądów oraz projektem uchwały w 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W porządku obrad są też projekty realizujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Izba rozpatrzy wywodzącą się z projektu poselskiego ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przyjęta w połowie marca przez Sejm nowelizacja wprowadza m.in. możliwość dochodzenia w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy. Nowela przewiduje także obowiązek podania już w pozwie numeru PESEL lub NIP dłużnika, co pozwoli go zidentyfikować. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji doręczania pozwanemu nakazu na nieaktualny adres oraz wydawania nakazów wobec osób nieżyjących. Senacka komisja ustawodawcza zgłosiła do tej noweli znaczące poprawki m.in. wyłączając obowiązek podawania numeru PESEL lub NIP identyfikującego stronę pozwaną w postępowaniu zwykłym i przenosząc ten obowiązek na sąd.

W środę rano Senat zajął się projektem uchwały w 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Senat przyjął uchwałę. Podkreślił w niej, że heroiczny opór powstańców był świadectwem wielkiego hartu ducha i zasługuje na wieczną pamięć. 19 kwietnia przypada 70. rocznica powstania. "W 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Żydom, polskim obywatelom, którzy w obliczu zagłady przeciwstawili się złu. Ich heroiczny opór był świadectwem wielkiego hartu ducha i zasługuje na wieczną pamięć" - głosi tekst senackiej uchwały.

W porządku obrad Senatu są także trzy senackie projekty, które stanowią wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z nich jest projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, którego celem jest wyeliminowanie zjawiska zbyt długich aresztów.

Senatorowie zajmą się także projektem noweli kodeksu wyborczego. Wprowadza on zgodnie z wyrokiem TK możliwość wniesienia skargi do sądu na postanowienia organu wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy kandydata oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy. Do tej pory komitety wyborcze nie miały możliwości zaskarżyć decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w tych sprawach.

wł/pap

 bg Image