c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_marzec_2017_24.03.2017_Budka_Dolniak_Gasiuk_Paszyk_big.png

Kluby Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL złożyły w Sejmie projekt dotyczący zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, który przygotowało Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia". Propozycja sędziów to odpowiedź na krytykowany przez to środowisko rządowy projekt reformy KRS.

Projekt stowarzyszenia "Iustitia" zakłada m.in. przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa nie tylko sędziom, lecz także m.in. grupom obywateli, RPO oraz samorządom adwokatów i radców prawnych.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej poseł Borys Budka zaznaczył, że projekt przedstawiony przez sędziów, spotkał się z bardzo dużym poparciem środowisk eksperckich. Wskazał, że wspólna inicjatywa posłów Platformy, Nowoczesnej i PSL, to "kolejny przykład dobrej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości".

Poseł Krzysztof Paszyk z PSL podkreślił, że jest to projekt proobywatelski, a nie polityczny, projekt, który gwarantuje pluralizm w KRS i który zapewni, że KRS będzie kształtowana w sposób demokratyczny.

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej podkreśliła, że projekt Stowarzyszenia "Iustitia" - w przeciwieństwie do projektu rządowego, nie podważa niezależności sądów, ani sędziów. Przestrzegła, że projekt rządowy, oznacza upolitycznienie KRS i podporządkowanie sądów politykom.

"Projekt rządowy będzie prowadził do tego, że to politycy, w tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, będą kontrolowali sędziów" - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

KRS to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obecnie składa się z 25 członków - 15 sędziów do Rady wybierają przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich. Do Rady należą też z urzędu: I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, a także czterech posłów i dwóch senatorów oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sądu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi RP.

Zgodnie z propozycją "Iustitii", w przypadku 15 sędziów wybieranych do Rady miałaby nastąpić zmiana systemu wyborów - z pośrednich dokonywanych przez przedstawicieli zgromadzeń sędziowskich na bezpośrednie ogólnopolskie wybory dokonywane przez wszystkich sędziów. 

Według "Iustitii", sędziowie sądów rejonowych wybieraliby ośmiu sędziów sądów powszechnych do Rady, sędziowie sądów okręgowych - dwóch, sędziowie sądów apelacyjnych - jednego. Ponadto po jednym członku Rady wybieraliby spośród sędziów swych sądów sędziowie: SN, NSA, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Udział sędziów sądów rejonowych w składzie Rady miałby więc zostać zwiększony.

Co najmniej tydzień przed wyborami do KRS miałoby być organizowane wysłuchanie publiczne kandydatów "obejmujące ich wystąpienia i możliwość zadawania pytań przez zainteresowanych obywateli". Wysłuchanie takie musiałoby być również transmitowane przez internet. Nowi członkowie Rady mieliby stopniowo zastępować dotychczasowych członków zgodnie z porządkiem wygasających kadencji.

Przed tygodniem rząd przyjął projekt zmian w ustawie o KRS, w czwartek zajęła się nim sejmowa Komisja Ustawodawcza. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.

Zgodnie z projektem rządowym, w skład Pierwszego Zgromadzenia KRS wejść mają: I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu.

wł/pap


bg Image