22.3.17_Arlukowicz_Gawlowski_Lenartowicz_big.png

W przeddzień debaty nad wotum nieufności wobec ministra ochrony środowiska Jana Szyszko posłowie Platformy Obywatelskiej zwrócili uwagę na konferencji prasowej w Sejmie, że "im szybciej Jan Szyszko zakończy pracę w Ministerstwie Środowiska, tym szybciej zostanie przywrócony ład i porządek w resorcie". 

Rzecznik Gabinetu Cieni poseł Bartosz Arłukowicz wskazał, że dokonania ministra Szyszki w ostatnich miesiącach to m.in. "blisko dwa miliony wyrżniętych drzew w Polsce, ogołocone lasy, parki, skwery".

"To, co mnie w sposób szczególny porusza, to specyficzne hobby pana ministra do strzelania do zwierząt. Chcę przypomnieć o tym, że pan minister Jan Szyszko postanowił wziąć udział w polowaniu, w którym strzelano do 500 bażantów wypuszczonych prosto z klatki" - powiedział na konferencji prasowej. "Tego typu zachowania w wykonaniu ministra środowiska to jest rzecz niedopuszczalna" - dodał.

Szefowa Gabinetu Środowiska Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę, że szef MŚ "wyprowadza cywilizowane standardy z Polski". "Trudno nazwać to polowaniem, to zwyczajna rzeź, to obraz mentalności, która rządzi w Ministerstwie Środowiska. Mentalność rzeźników i drwali" - mówiła.

"Składamy wotum nieufności dla pana ministra Jana Szyszki. Liczymy na koniec jego rządów na tym folwarku, z którego uczynił ministerstwo" - podkreśliła.

Przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poseł Stanisław Gawłowski relacjonował, w związku z czwartkową debatą w Sejmie nad wotum nieufności wobec obecnego szefa resortu środowiska, "w Lasach Państwowych są kolportowane polecenia dyrektorów regionalnych, zmuszające leśników do przyjazdu do Warszawy w celu bronienia ministra Szyszki".

"Zastanawiam się, co się stanie z tymi leśnikami, którzy nie przyjadą. Czy będą, tak jak inni niepokorni w resorcie środowiska, natychmiast usuwani z Lasów Państwowych? Im szybciej ten człowiek zakończy pracę w Ministerstwie Środowiska, tym szybciej zostanie przywrócony ład i porządek w resorcie" - apelował.

wł/pap


bg Image