Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/v9NkLg154nORKHW.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/v9NkLg154nORKHW.png'
v9NkLg154nORKHW.png
Budżet programów ministra kultury jest wyższy o 34 mln zł w stosunku do poprzedniego roku - poinformował Bogdan Zdrojewski na konferencji prasowej. Najwięcej pieniędzy trafi w tym roku do woj. mazowieckiego – ponad 70 mln zł.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podsumował działanie programów w latach 2008-12, przedstawił też plany na rok bieżący. Bogdan Zdrojewski powiedział, że w 2013 roku przyznano 2539 dotacji na łączną kwotę ponad 307 mln zł. To prawie 500 dotacji więcej niż w ubiegłym roku. Wtedy przyznano ich 2087. Rośnie też budżet programów ministra, który jest wyższy o 34 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. W roku 2012 budżet ten wynosił 273,7 mln zł, w 2013 - 307,2 mln zł.

Minister zaznaczył, że wyjątkowo cenne w jego opinii są projekty edukacyjne. Jak mówił, już ponad trzy czwarte wszystkich dofinansowanych wniosków zawiera elementy edukacyjne. Dodał również, że czuje "niedosyt", ponieważ ciągle za mało jest wniosków zawierających oferty dla najmłodszych dzieci.

Nowy system elektroniczny, dzięki któremu beneficjenci mogą na bieżąco sprawdzać poprawność wprowadzonych danych w składanych wnioskach do programów ministra kultury, skutkuje rosnącą aktywnością interesantów składających pisma w innych sprawach. Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta można też bowiem wnioskować o dofinansowanie także w ramach Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA +.

Od początku 2013 r. do ministerstwa kultury wpłynęło drogą elektroniczną ponad 4,5 tys. pism i wniosków. Dla porównania - w roku 2009 pism przesłanych drogą elektroniczną było 4,4 tys., czyli mniej niż przez trzy pierwsze miesiące roku 2013.

Dzięki programom ministra kultury i dziedzictwa narodowego można ubiegać się o dofinansowanie rozmaitych projektów kulturalnych i artystycznych np. festiwali, przeglądów, wydawnictw.

Programów jest osiem: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja, Obserwatorium kultury, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój infrastruktury kultury i Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość programów składa się z tzw. priorytetów, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie konkretnych projektów - są to np. priorytety "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego", "Ochrona zabytków", "Wspieranie działań muzealnych". Priorytetów jest 23.

wł/pap


bg Image