c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_luty_2017_22.02.2017_Arlukowicz_Grodzki_Malecka_big.png

Na wspólnym posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju, zdrowia oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej resort zdrowia przedstawiał informację na temat skutków projektu wprowadzającego tzw. sieć szpitali. Przewodniczący Komisji Zdrowia poseł Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę, że "ministerstwo nie wie, które szpitale znajdą się w sieci".

Bartosz Arłukowicz mówił na posiedzeniu komisji, że ma wrażenie, że "ministerstwo kompletnie nie ma analizy, które szpitale w sieci się znajdą, a które nie". Dodał, że MZ nie ma pomysłu, jak zorganizować pacjentom pomoc na SOR-ach oraz w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej.

"Robicie ustawę, przez którą pacjent nie będzie wiedział, gdzie ma pójść. Szpitale będą odsyłały pacjenta do innego szpitala, bo nie mają żadnego interesu w przyjęciu go do siebie. () Pacjenci będą biegali między stacją pogotowia ratunkowego a szpitalem, który będzie ich odpychał nie wiadomo gdzie. Taki system budujecie. Opamiętajcie się, bo jedziecie na oślep" - powiedział.

Uczestnicy spotkania mieli wątpliwości, czy projektowane przepisy nie zagrożą środkom unijnym, jakie otrzymują szpitale. Pytano, czy zmiana zasad finansowania szpitali nie zostanie uznana za niedozwoloną pomoc publiczną dla tych placówek, które znajdą się w sieci.

Przedstawiciele szpitali byli też zaniepokojeni, czy w sytuacji, gdy placówka nie otrzyma kontraktu z NFZ, nie będzie musiała zwracać otrzymanych dotacji unijnych. Projekt przewiduje, że szpitale znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów, m.in. na szpitale onkologiczne i pediatryczne.Uczestnicy posiedzenia pytali, dlaczego takiego oddzielnego poziomu nie utworzono dla szpitali kardiologicznych.

Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali został we wtorek przyjęty przez rząd. Zdanie odrębne zgłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który już wcześniej mówił, że ze zmian proponowanych przez MZ należy zrezygnować lub przeprowadzić pilotaż, by je przetestować.

wł/pap


bg Image