22.2.17_Kluzik_Mroczek_Tomczyk_big.png

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska złoży wniosek o informację rządu w Sejmie na temat serii odejść z wojska, m.in. wysokich rangą dowódców - poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej. Pytali jednocześnie dlaczego zamknięte zostało środowe posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie.

O godz. 16 w środę rozpoczęło się zamknięte posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej, która ma wysłuchać informacji o dokonanych po 16 listopada 2015 r. zmianach na stanowiskach dowódczych i kierowniczych w Sztabie Generalnym WP, Dow. Gen. Rodzajów Sił Zbrojnych, Dow. Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, dowództwach komponentów (lądowego, powietrznego, morskiego, specjalnego), Żandarmerii Wojskowej, dywizjach, brygadach i uczelniach wojskowych oraz o "odejściach żołnierzy ze służby w 2016 roku w podziale na kategorie: generałowie, oficerowie starsi, oficerowie młodsi, podoficerowie, szeregowi".

Posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek Platformy Obywatelskiej. Posłowie: Czesław Mroczek, Cezary Tomczyk, Paweł Suski, Cezary Grabarczyk i Joanna Kluzik-Rostkowska wyrazili oburzenie decyzją o zamknięciu posiedzenia komisji, która - jak relacjonowali - podjął szef komisji Michał Jach z PiS. Wskazywali, że przewodniczący nie miał do tego prawa, ponieważ decyzję o utajnieniu posiedzenia może podjąć jedynie cała komisja.

Jak zwrócili uwagę, zamknięcie obrad komisji może świadczyć o tym, że szef MON Antoni Macierewicz nie chce przekazać opinii publicznej informacji na temat sytuacji w wojsku. "Niezależnie od tego, że Antoni Macierewicz się boi i nie chce posłom i opinii publicznej przekazać powodów swojego szkodliwe działania, to i tak w kolejnych dniach będzie musiał Polakom odpowiedzieć dlaczego z wojska polskiego odeszli prawie wszyscy dowódcy, którzy byli przygotowani, przeszli poprzez stanowiska w kraju, wykonywali zadania z sukcesem w misjach poza granicami kraju, zdobyli autorytet w NATO" - powiedział wiceprzewodniczący komisji Czesław Mroczek.

Przypomniał, że niedawno rezygnację złożył, po kilku miesiącach pełnienia funkcji, szef Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław Gocuł; w trakcie kadencji z zajmowanego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odszedł gen. Mirosław Różański. Zwrócił tez uwagę na odejścia dowódców: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

"Zostali zwolnieni bądź odeszli wszyscy rektorzy wojskowych szkół wyższych, ale trzeba wspomnieć o rzeczy niezwykle bulwersującej, nawet na tle tych, które przed chwilę opisałem. Antoni Macierewicz odwołał (szefa Akademii Obrony NATO w Rzymie), gen. Janusza Bojarskiego cofając mu zgodę na jego pracę i służbę poza granicami kraju. Doprowadził do tego, że Polak przestał pełnić kluczowe stanowisko w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Mroczek.

Cezary Tomczyk poinformował, że Klub Parlamentarny PO jeszcze złoży wniosek o informację rządu na temat "czystek kadrowych w wojsku". Posłowie wnioskują, by Rada Ministrów udzieliła jej na następnym (8-10 marca) posiedzeniu Sejmu.

wł/pap


bg Image