c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_luty_2017_21.02.2017_Szczerba_big.png

Poseł Michał Szczerba poinformował na konferencji prasowej w Sejmie o złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z wykluczeniem go z obrad Sejmu 16 grudnia ubiegłego roku. Podkreślił, że marszałek Sejmu wykluczając go z posiedzenia, naruszył m.in. jego prawo do swobody wypowiedzi.

"16 grudnia doszło do naruszenia mojego prawa do swobody wypowiedzi, gwarantowanego przez art. 10 Europejskiej Konwencji. Do naruszenia doszło na skutek wadliwego i nieuzasadnionego podjęcia przez Marszałka Sejmu RP decyzji o wykluczeniu mnie z obrad. Marszałek odebrał mi możliwość wykonywania mandatu poselskiego i reprezentowania moich wyborców" - zaznaczył poseł.

Jak dodał, arbitralne wykluczenie go z posiedzenia Sejmu było "niedopuszczalną ingerencją w swobodę wypowiedzi" gwarantowaną art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Argumentował, że 16 grudnia doszło także do naruszenia prawa do skutecznego środka odwoławczego, który gwarantuje art. 13 Konwencji.

Michał Szczerba zasygnalizował również, że jego wykluczenie to także ograniczenie swobody debaty parlamentarnej i pluralizmu politycznego, niezbędnego w demokratycznym społeczeństwie, którego fundament stanowi prawo do swobody wypowiedzi. "Moim celem jest doprowadzenie do orzeczenia, które napiętnuje sytuacje polegające na arbitralnym wykluczeniu posła z obrad Sejmu. Tę skargę złożyłem w imieniu całej zjednoczonej opozycji, która wyraziła swój sprzeciw wobec mojego wykluczenia z obrad" - podkreślił poseł.

"Mam nadzieję, że pozwoli ona zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości i przypomni polskim władzom, jakie standardy obowiązują w demokratycznym państwie europejskim" - dodał polityk.

16 grudnia, tuż po rozpoczęciu głosowań nad tegoroczną ustawą budżetową poseł Michał Szczerba chciał zadać pytanie o poprawkę do budżetu dotyczącą środków na rozbudowę siedziby Filharmonii Symfonia Varsovia. Marszałek Sejmu przerwał mu jednak, po czym wykluczył z głosowań.

wł/pap


bg Image