1.2.17_Szumilas_big.png

"To jest skandaliczna podstawa programowa, indoktrynująca dzieci i młodzież, nie pokazująca tych treści, które są wymagane w XXI wieku, nie skorelowana pomiędzy przedmiotami, skonsultowana wyłącznie ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, bez uwzględnienia uwag naukowców, ekspertów" - zwróciła uwagę wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Krystyna Szumilas na konferencji prasowej. "Jest to dokument, który wraca nas do PRL-owskiej szkoły i do myślenia o edukacji z czasów PRL" - dodała.

Szefowa MEN Anna Zalewska poinformowała, że nowa podstawa programowa jest prawie gotowa, a jej projekt zostanie przez nią podpisany 14 lutego. Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego, która ma obowiązywać po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół, resort edukacji skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych pod koniec stycznia.

Poseł Krystyna Szumilas zwróciła uwagę na liczne zastrzeżenia, które do nowej podstawy programowej, mają eksperci. Powołując się na opinię jednego ze specjalistów Polskiej Akademii Nauk przestrzegła, że nowa podstawa programowa "narzuca interpretację, ma indoktrynacyjny charakter w zakresie wartości i postaw, nie pozwala nauczycielowi na prowadzenie debaty z uczniami".

"Ta podstawa jest oparta na fałszywych fundamentach, na fałszywych założeniach, ona jest przygotowana do tego, aby indoktrynować uczniów, aby nauczycielowi ograniczyć możliwość interpretacji danego tematu, aby kształtować właściwe, zdaniem PiS, czyli PiS-owskie postawy przyszłych pokoleń Polaków" - mówiła. Zauważył, że świadczą o tym również niektóre wypowiedzi Anny Zalewskiej. "Choćby ta sprzed dwóch dni mówiąca o tym, że w podręcznikach historii nie będzie Lecha Wałęsy" - wskazała.

"Bardzo mocno obawiamy się o to, że podręczniki pisane w takim tempie, właściwie na kolanie, będą podręcznikami bardzo słabymi, podręcznikami, które nie będą odpowiadać wyzwaniom XXI wieku" - zaznaczyła.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie. To ona jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników. Szczegóły nowej podstawy nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane.

wł/pap


bg Image