1.2.17_Brejza_big.png

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska złoży do marszałka Sejmu projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma na celu ograniczenie liczby osób, mogących korzystać z przejazdów kolumnami uprzywilejowanymi - poinformował na konferencji prasowej w Sejmie poseł Krzysztof Brejza.

Poseł zwrócił uwagę, że obecnie przejazd kolumną uprzywilejowaną przysługuje wszystkim osobom, pełniącym kierownicze stanowiska państwowe, a takich osób jest 220. Jak dodał, są to nie tylko ministrowie i wiceministrowie, ale także wojewodowie i wicewojewodowie. 

Krzysztof Brejza zaznaczył, że obecnie przywilej korzystania z przejazdów kolumnami uprzywilejowanymi, jest nadużywany przez władzę. Jako przykład, podał szefa MON Antoniego Macierewicza. "Mamy do czynienia z oligarchią, rozpasaniem władzy i niezwykłą arogancją" - wskazał.

Dlatego - poinformował - klub Platformy złoży do marszałka Sejmu projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma ograniczyć liczbę osób, mogących korzystać z przejazdów kolumną uprzywilejowaną.

Według projektu przejazd kolumną uprzywilejowaną, na tzw. "kogucie", z pominięciem przepisów ruchu drogowego, powinien przysługiwać tylko i wyłącznie premierowi, prezydentowi, delegacjom międzynarodowym, a także osobom, które zgodnie z konstytucją przejmują w określonej sytuacji obowiązki prezydenta - czyli marszałkowi Sejmu i Senatu.

"Obecne regulacje, które w niezwykle uprzywilejowanym świetle stawiają osoby, pełniące kierownicze funkcje państwowe, prowadzić mogą do patologii, czemu należy się przeciwstawić, poprzez zmianę ustawową" - głosi uzasadnienie projektu.

wł/pap


bg Image