c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_styczen_2017_9.01.2017_Neumann_Nitras_big.jpg

„Platforma nie uczestniczyła w spotkaniu Stanisława Karczewskiego, żeby nie legitymizować łamania prawa w Sejmie” – powiedział Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Przewodniczący pytał też dlaczego na stronie internetowej Kancelaria Sejmu nie zamieściła ekspertyz, które są miażdżące dla marszałka Kuchcińskiego.

Poinformował, że jutro o godzinie 10.30 zbiera się zarząd krajowy Platformy, podczas którego omówione zostaną kolejne kroki i scenariusze rozwiązania kryzysu wywołanego przez marszałka Kuchcińskiego.

Sławomir Nitras zwrócił uwagę, że na zamówienie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Biurze Analiz Sejmowych powstały dwie opinie dotyczące posiedzenia Sejmu 16 grudnia. "Ich konkluzje są miażdżące dla marszałka Sejmu. One wprost wskazują cztery powody, dla których posiedzenie tzw. kolumnowe jest niezgodne z regulaminem Sejmu, jest niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora i co najważniejsze - cztery powody, dla których to posiedzenie jest niezgodne z polską konstytucją" – wyjaśnił poseł.

„Treści opinii pokazują, że nie ma możliwości naprawiania w Senacie czegoś, co nie zostało uchwalone przez Sejm" – wskazał Sławomir Neumann. Zaznaczył, że skoro budżet z Sejmu nie wyszedł, „pomysły na naprawianie budżetu w Senacie są pomysłami absurdalnymi i niezgodnymi z prawem”.

Treści ekspertyz zleconych przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską:

- ekspertyza adwokat dr hab. Anny Rakowskiej-Treli

- ekspertyza dr Ryszarda Balickiego

wł/pap


bg Image