c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_styczen_2017_5.01.2017_Tyszkiewicz_Halicki_big.png

„Domagamy się od MSWiA, aby przywróciło poprzedni poziom finansowania mniejszości, bo taka sytuacja przynosi nam nie tylko szkody wewnętrzne, ale przynosi także wstyd w Europie” – powiedział Robert Tyszkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych podczas briefingu prasowego w Sejmie. Poseł zwrócił uwagę, że "po raz pierwszy od wejścia w 2005 r. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zmniejszono, i to bardzo znacząco, środki przeznaczone na działalność tych mniejszości".

Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący Klubu Platforma Obywatelska, przypomniał, że powinnością państwa demokratycznego jest pomagać mniejszościom, które chcą kultywować swoją tożsamość i kulturę. Przypomniał także, że PiS zapomniało o istnieniu Komisja Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych, ponieważ od początku kadencji rządu nie odbyło się ani jedno posiedzenie tego organu.

Posłowie zwrócili uwagę, że taka sytuacja mniejszości narodowych jak za rządów PiS dotąd nie miała miejsca. 

Problemem jest również zmiana w sposobie dysponowania środkami dla mniejszości. "Teraz to ministerstwo wskazuje mniejszościom, na co mają wydawać pieniądze, przeznaczając je często nie na te cele, o które prosiły" - zasygnalizował Robert Tyszkiewicz.

Poseł zaznaczył, że informacje w sprawie podziału środków z dotacji są przekazywane dopiero na koniec roku, co znacznie zwiększa „chaos, zaniepokojenie i niepewność wśród środowisk mniejszościowych”.

Robert Tyszkiewicz wyraził również zaniepokojenie, że „zagrożonych jest wiele cyklicznych przedsięwzięć mających za sobą bogatą tradycję”, np. Białoruskie Festyny Ludowe czy istnienie nadającego z Białegostoku Radia Racja.

Platforma Obywatelska wystąpi do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, z interpelacją w sprawie zmniejszenia dotacji na działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapytaniem o to, z jakich źródeł organizacje te mają finansować swoją działalność.

wł/pap


bg Image