5.1.17_Augustyn_Grupinski_big.png

Nauka musi być wolna. Nie zgadzamy się na scenariusz jaki dla edukacji pisze PiS - podkreślili na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej, nawiązując do kolejnego postulatu zawartego w Dekalogu Wolności.

„Pierwsze środowisko młodego człowieka to żłobek, przedszkole i szkoła, która powinna wychowywać do samodzielnego, kreatywnego i krytycznego myślenia. To fundament wychowania do wolności. Protestujemy przeciwko temu jaki scenariusz dla edukacji pisze PiS” - powiedziała poseł Urszula Augustyn z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wyjaśniła, że Platforma Obywatelska buntuje się "przeciwko brakowi zaufania do nauczycieli, przeciwko podstawom programowym, które od kropki do kropki dyktują nauczycielowi w jaki sposób ma wychowywać i jak ma edukować". „Nie pozwolimy, aby historia i wychowanie były pisane na modłę i pod dyktando jednej partii politycznej” - dodała Urszula Augustyn.

„Nauka jest budowana przez tych, którzy ukończyli wcześniejsze etapy edukacji. Dlatego protestujemy przeciwko złej reformie minister edukacji Anny Zalewskiej. Platforma Obywatelska wspiera Związek Nauczycielstwa Polskiego w organizacji referendum dotyczącego reformy edukacji” - powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński.

„PiS niszczy polską naukę. Jesienią przyjęto stalinowską ustawę, która podporządkowuje instytuty naukowe rządowi. Obniżono rangę rad naukowych. Szef rady instytutu nie musi posiadać habilitacji, a dyrektor znać języków obcych. To zmiany ułatwiające wprowadzenie PiSowskich kadr.” - zwrócił uwagę Rafał Grupiński.

Polityk zaznaczył, że kluczowa jest autonomia uczelni, bo tam wykuwają się naukowe kadry. Poseł przypominał, że PiS pracuje nad nowym prawem o szkolnictwie wyższym. Podobnie jak instytutami badawczymi uczelniami wyższymi będzie rządził minister. PiS ma pomysł wprowadzenia rad powierniczych podległych wojewodom, czyli rządowi. One miałyby mianować kandydatów na rektorów. „Jeśli takie pomysły będą realizowane to po instytutach badawczych, także autonomia na uczelniach zostanie ograniczona. Patrząc na dotychczasowe pomysły i ustawy przyjmowane przez PiS, obawiamy się o przyszłość polskiej nauki” - przestrzegł Rafał Grupiński.

 


bg Image