Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4d81y9cvdr3joPg.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4d81y9cvdr3joPg.png'
4d81y9cvdr3joPg.png
Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Będzie debatował m.in. nad projektem, który otwiera drogę do prywatyzacji PLL LOT, a także nad trzema projektami nowelizacji kodeksu karnego zmieniającymi zasady ścigania przestępstw na tle seksualnym. Ponadto rozpatrzone będą projekty ułatwiające zakładanie żłobków i klubów dziecięcych oraz zmiany w przepisach dotyczących fotoradarów.

W porządku środowych obrad jest drugie czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego PLL LOT. Projekt umożliwia sprzedaż większościowego pakietu akcji PLL LOT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Skarb Państwa jest zobowiązany do zachowania pakietu 51 proc. akcji PLL LOT. Ministerstwo skarbu podkreśla, że przekłada się to na mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Sejm zajmie się też w środę trzema projektami zmian w kodeksie karnym. Komisja kodyfikacyjna w połowie kwietnia zakończyła pracę nad projektami nowelizacji kk w części dotyczącej przestępstw na tle seksualnym. Komisja poparła rozwiązania zawarte w dwóch projektach Platformy Obywatelskiej (projekty nowelizują również kodeks postępowania karnego).

Chodzi o zmianę zasad ścigania przestępstw na tle seksualnym. Obecnie, aby wszcząć postępowanie ws. np. gwałtu, potrzebny był formalny wniosek osoby pokrzywdzonej. Po noweli wniosek taki nie będzie już potrzebny, a prokuratura lub policja będzie mogła wszcząć postępowanie z urzędu. Zarazem, aby pozostawić ofierze możliwość wyrażenia woli zachowania tych spraw w prywatności (czym uzasadniano formalny wymóg uzyskania wniosku od ofiary), zamiast wniosku o wszczęcie śledztwa, do czasu rozpoczęcia procesu będzie ona mogła wnieść o nieściganie sprawcy.

Drugi z projektów wprowadza zasadę, że ofiary przestępstw seksualnych są przesłuchiwane w całym postępowaniu raz (powtórne przesłuchania byłyby możliwe tylko wyjątkowo), w specjalnym, przyjaznym pomieszczeniu i w obecności psychologa. Dźwięk i obraz z przesłuchania byłby nagrywany, aby sąd łatwiej mógł je ocenić.

wł/pap

bg Image