27.10.16_Kochan_Mrzygocka_big.png

Platforma Obywatelska złożyła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Projekt zakłada objęcie programem 500+ wszystkich dzieci niepełnosprawnych. "PO uważa, że wszystkie dzieci powinny być objęte programem 500+, dlatego ta nasza nowelizacja, dotyczy ona dzieci niepełnosprawnych" - powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Magdalena Kochan relacjonowała, że od czerwca u marszałka Sejmu czeka projekt ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej, który zakłada objęcie programem 500+ wszystkich dzieci.

"Trwa między nami a panem marszałkiem korespondencja dotycząca rożnego rodzaju - według pana marszałka, braków w naszej ustawie, naszym zdaniem niekoniecznie braków, ale ponieważ sytuacja z dziećmi niepełnosprawnymi nasila się, postanowiliśmy fragmentarycznie potraktować niektóre z zapisów tego projektu ustawy, przede wszystkim te, które dotyczą dzieci z niepełnosprawnością" - mówiła Magdalena Kochan.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Wsparcie można otrzymać także na pierwsze dziecko, ale jedynie w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Jednak w sytuacji, gdy rodzina wychowuje dziecko z lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 16-18 lat, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.

"Uznajemy, że każde dziecko i każda rodzina, która ma dziecko z niepełnosprawnością taką pomocą bez względu na dochód w rodzinie winna być objęta, a dzieci między 16. a 18. rokiem życia bez względu na stopień niepełnosprawności także tą pomocą powinny być objęte" - dodała.

"To ma szczególny wymiar wtedy, kiedy pani premier i, jak wiemy z kuluarów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastanawia się nad formą - nie umiem użyć innego słowa niż to właśnie - +przekupowania+ mam, żeby donaszały i rodziły dzieci, które jak wiadomo po badaniach prenatalnych, do samodzielnego życia zdolne być nie mogą" - wskazała.

Jak podkreśliła Magdalena Kochan, projekt nowelizacji ustawy to odpowiedź Platformy Obywatelskiej na "tego rodzaju niekonstytucyjne rozwiązania" i zarazem wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.

wł/pap


bg Image