14.10.16_Brejza_Halicki_big.png

"Rząd polski wyprowadza Polskę z grona krajów europejskich i demokratycznych, bo takie ma znaczenie bojkot orzeczenia Komisji Weneckiej, która jest ważnym dokumentem dla Komisji Europejskiej" - zwrócił uwagę na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Andrzej Halicki. Komisja Wenecka przyjęła w piątek na sesji plenarnej opinię na temat uchwalonej w lipcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W obradach w Wenecji nie uczestniczyła polska delegacja rządowa, która zarzuciła stronniczość temu organowi doradczemu Rady Europy.

Andrzej Halicki podkreślił, że kolejny raz oceniany jest system praworządności, demokracji i ochrony praw obywatelskich w Polsce. "To nie jest tylko kolejne potwierdzenie, że TK został sparaliżowany, ale dowodzi także złej intencji rządu PiS. Ta samoizolacja Polski oznacza, że w sposób praktyczny przyjęliśmy kurs, który nazywany jest kursem wschodnim. Wystawiliśmy siebie z grona państw europejskich i zmierzamy w kierunku, w jakim oceniana jest polityka prowadzona przez rząd na Kremlu, czy rząd na Białorusi" - powiedział.

Jak wskazał, nie ma możliwości rozwiązania kryzysu konstytucyjnego bez zaprzysiężenia trzech sędziów TK i publikacji wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

"Rząd PiS-u kłóci Polaków, jest skłócony z nauczycielami, z kobietami, sortuje Polaków. Rząd PiS-u chce nowej, żelaznej kurtyny: kłóci nas z Francuzami, Niemcami, obraża inne narody i instytucje. Odcięcie Polski od Rady Europy jest symboliczne, to odcięcie Polaków od kierunku wybranego przez Polaków po odzyskaniu niepodległości, to powrót do czasów PRL" - zaznaczył poseł Krzysztof Brejza.

Zasygnalizował, że PiS-owi chodzi o sparaliżowanie prac Trybunału Konstytucyjnego, by TK nie mógł rozpoznać ustaw inwigilujących społeczeństwo, ograniczających możliwości nabywania ziemi rolnej, ale także tych, które w przyszłości mogą ograniczyć prawa i wolności obywatelskie. "To jest model wschodni, to jest przesadzanie Polski na Wschód, odrywanie Polski od pnia wartości obywatelskich" - dodał Krzysztof Brejza.

Komisja Wenecka w przyjętej w piątek opinii w sprawie lipcowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym podkreśla, że "nie spełnia ona dwóch podstawowych standardów równowagi władzy: niezależności sądownictwa i pozycji TK jako definitywnego arbitra w kwestiach konstytucyjnych".

wł/pap


bg Image